Reklama

O PORTALU

ZRklik  portal  je mesto na internetu gde ćete se brzo i kvalitetno informisati o svim zbivanjima u gradu Zrenjaninu i okolini.

Ideja portala je da svojim sadržajem i koncepcijom kroz mnoštvo tekstova i slika pruži prave i aktuelne informacije koje su bitne za Naš grad.

Marketing