O portalu

ZRklik  portal  je mesto na internetu gde ćete se brzo i kvalitetno informisati o svim zbivanjima u gradu Zrenjaninu i okolini.

Ideja portala je da svojim sadržajem i koncepcijom kroz mnoštvo tekstova i slika pruži prave i aktuelne informacije koje su bitne za Naš grad.

U nadi da ćemo na obostrano zadovoljstvo uspeti, ZRklik pozdrav!

Copy link
Powered by Social Snap