• MEDICINSKA REHABILITACIJA U BANJI RUSANDA

    𝐑𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐬𝐭𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐦𝐚𝐥𝐧𝐨 𝐦𝐨𝐠𝐮ć𝐞𝐠 𝐨𝐬𝐩𝐨𝐬𝐨𝐛𝐥𝐣𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐨𝐛𝐥𝐣𝐞𝐧𝐞 (𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐧𝐞) 𝐡𝐞𝐧𝐝𝐢𝐤𝐞𝐩𝐢𝐫 ...

    𝐑𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐬𝐭𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐦𝐚𝐥𝐧𝐨 𝐦𝐨𝐠𝐮ć𝐞𝐠 𝐨𝐬𝐩𝐨𝐬𝐨𝐛𝐥𝐣𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐨𝐛𝐥𝐣𝐞𝐧𝐞 (𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐧𝐞) 𝐡𝐞𝐧𝐝𝐢𝐤𝐞𝐩𝐢𝐫𝐚𝐧𝐞 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐞 𝐫𝐚𝐳𝐯𝐢𝐣𝐚𝐧𝐣𝐞𝐦 𝐝𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐮𝐦𝐚 𝐧𝐣𝐞𝐧𝐢𝐡 𝐩𝐫𝐞𝐨𝐬𝐭𝐚𝐥𝐢𝐡 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐜č𝐤𝐢𝐡, 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐧𝐢𝐡, 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐢𝐡 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢 ...

    Detaljnije