USLOVI KORIŠĆENJA

Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje www.zrklik.com portala, ukoliko ne krše pravila korišćenja.

Korišćenjem web portala www.zrklik.com korisnik izričito pristaje na sve uslove upotrebe portala.

ZRklik zadrzava pravo promene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web portala u svako doba.

Korišćenjem sadržaja web portala ZRklik korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz takvog korišćenja te se obavezuje koristiti sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost te se portal ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koja je nastala koričćenjem portala.

ZRklik zadrzava pravo promene uslova korišćenja u bilo kom trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

ZRklik portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na spoljne strane.

ZABRANJENO je menjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorišćavati sadržaj, izuzev ako je u pismenoj formi ododobreno od strane web portala ZRklik.

Usluge web portala www.zrklik.com zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe.

U slučaju neovlaščenog, nedopuštenog i/ili protiv zakonitog korišćenja bilo kog dela sadržaja web portala, isti zadržava pravo potražiti naknadu celokupne štete, te pokrenuti postupak pred nadležnim sudovima.

Ukoliko smatrate da je portal www.zrklik.com povredio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Marketing