centarZrenjanin- Komisija za dodeljivanje nagrada i priznanja Skupštine grada Zrenjanina, nakon razmatranja prispelih predloga, odlučila je da ove godine dodeli pet pojedinačnih i dve kolektivne „Nagrade Grada Zrenjanina“.
 

 

 

Pojedinačnu nagradu dobili su:

Prof. dr Vasilije Đ. Krestić,
akademik, doktor istorijskih nauka;
nagradu je dobio za kapitalan naučno-istraživački rad, stvaralaštvo i sveukupnu javnu delatnost u oblasti nacionalne istorije, višedecenijsko zalaganje za duhovno, kulturno i svekoliko jedinstvo srpskog naroda na svim prostorima, i kao dobrotvor i zadužbinar.

Prof. dr Tibor Varadi,
akademik, doktor pravnih nauka;
nagradu je dobio za izuzetan doprinos razvoju pravnih nauka, posebno u oblasti međunarodnog privatnog prava, međunarodne arbitraže i manjinskih prava, za uspešno zastupanje naše zemlje u međunarodnim sporovima, i kao darodavac dragocene arhivske građe i legata Gradu Zrenjaninu.

– Dr Radmila Petrin,
lekar specijalista medicine sporta;
nagradu je dobila za dugogodišnji rad u oblasti sportske medicine i doprinos razvoju te specifične medicinske grane u Zrenjaninu, kao jedan od osnivača savremene ambulante u našem gradu u kojoj se godišnje pregleda preko 4.500 sportista iz 90 klubova.

– Laslo Šuranji,
istaknuti sportista, paraolimpijski šampion, takmičar Streljačkog kluba za osobe s invaliditetom „Olimp“ Zrenjanin;
nagradu je dobio za postignute sportske rezultate, dve osvojene medalje na Paraolimpijskim igrama u Rio de Žaneiru i za doprinos razvoju sporta za osobe s invaliditetom.

– Mr Živanko Radovančev,
istaknuti privrednik, duže od tri decenije uspešan rukovodilac preduzeća “Mlekoprodukt” AD;
nagradu je dobio za doprinos razvoju poljoprivrede regiona – industrije prerade mleka i ukupan doprinos lokalnom ekonomskom razvoju.

Kolektivnu nagradu dobili su:

– Garnizon Vojske Srbije – Komanda za razvoj Banatske brigade Zrenjanin;
nagradu je dobio za doprinos afirmaciji Grada Zrenjanina, kroz organizaciju i održavanje proslave Dana Vojske Srbije i Dana pobede i za ukupne aktivnosti u našem gradu tokom 2016. godine.

– Kompanija „Gomeks“ doo Zrenjanin;
nagradu je dobila za postignut domet jednog od najvećih poslodavaca i gradske kompanije sa velikim obimom realizovanih i planiranih investicija u Zrenjaninu i širom Srbije.

Dobitnicima „Nagrade Grada Zrenjanina“ će, u skladu sa Odlukom o ustanovljenju Dana opštine, nagrade Grada i drugih praznika i manifestacija Grada Zrenjanina, pored priznanja u vidu Povelje, biti dodeljena i novčana nagrada.

„Nagradu Grada Zrenjanina“ uručiće gradonačelnik grada Zrenjanina Čedomir Janjić i predsednik Skupštine grada Zrenjanina Oliver Mitrović, na tradicionalnoj novogodišnjoj svečanosti koja će se održati u Baroknoj sali Gradske kuće u Zrenjaninu u sredu, 28. decembra, u 12 časova.

 

Izvor:Grad Zrenjanin