opstinaZrenjanin- Gradonačelnik grada Zrenjanina, Čedomir Janjić, na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list grada Zrenjanina» broj 28/2008), danas je doneo odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Zrenjaninu na osnovu saglasnosti Uprave za zemljište Ministarstva poljoprivrede.

Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta održaće se 27. 28. i 29. decembra sa početkom u devet časova  u prostorijama Poljoprivredne stručne službe u Zrenjaninu. Rok za podnošenje dokumentacije je 26. decembra 2016. godine do12 časova.