Zrenjanin- Uprava za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije izdala je obaveštenje vojnicima u rezervi, koji su odslužili vojni rok pod oružjem i mlađih od 30 godina života, iz evidencije Centra Ministarstva odbrane Zrenjanin, Vršac, Kikinda i Novi Sad, o popuni 5 radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme u Vojnoj pošti 3160 Zrenjanin i to:
 1 u pešadiji;
 2 u oklopnim jedinicama i
 2 u saobraćajnoj službi (vozač najmanje C kategorije).

Zainteresovani kandidati javljaju se u kasarnu “NH Svetozar Marković Toza“ u Zrenjaninu, ulica Stevice Jovanovića broj 19, dana 13.02.2017. godine u 09.00 časova.

Više informacija o načinu podnošenja prijave i potrebnih dokumenata možete videti na sajtu Ministarstva odbrane www.mog.gov.rs i sajtu Vojske Srbije www.vs.rs i dobiti na brojeve telefona: 021/4835-723 i 066/8701-041 (major Koso Oskar).