Zrenjanin- U periodu smo godine kada su temperature često ispod nule, što može dovesti do smrzavanja i ozbiljnih oštećenja mernih uređaja i unutrašnjih vodovodnih instalacija ukoliko se isti ne zaštite pravovremeno i na odgovarajući način, a samim tim i do prekida vodosnabdevanja u objektima.

 

Iz tih razloga potrebno je pre svega toplotno izolovati merne uređaje odnosno vodomere. Ukoliko je vodomer postavljen plitko ili u podrumskim prostorijama potrebno je postaviti neki termoizolacioni materijal kao što su daske, stiropor ili slama preko vodomera, a bitno je napomenuti da samo zavijanje vodomera u krpe ne predstavlja dovoljnu i sigurnu zaštitu. Vodomeri u propisano izgrađenim šahtovima nalaze se ispod zone smrzavanja i ukoliko su poklopci šahtova adekvatni ne postoji mogućnost smrzavanja istog.

Preporučujemo korisnicima da provere da li su poklopci na vodovodnim šahtovima dobro zatvoreni i da ih ne otvaraju na niskim temperaturama kako ne bi došlo do smrzavanja vodomera i vode u cevima.
Treba povesti računa i o vodovodnoj instalaciji i preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cevi u prostorijama domaćinstava koje se slabije ili u opšte ne greju.
Dvorišne česme bi trebalo isključiti u ovom periodu, a dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža i drugih nus prostorija koje se ne greju trebalo bi isprazniti ili preventivno i blagovremeno zaštititi.
Posebnu pažnju treba obratiti na objekte u kojima se periodično boravi (vikendice, prazne kuće..) i u kojima u zimskom periodu nema potrošnje vode. Potrebno je zatvoriti vodu, prekontrolisati instalacije i vodomere i ispustiti vodu iz instalacija kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja vodomera i cevi.
Podsećamo da su korisnici, prema „Odluci o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda“, u obavezi da se staraju o unutrašnjim vodovodnim instalacijama (od vodomera ka objektu) i da spreče svako oštećenje vodomera. Iz tog razloga korisnici i snose troškove sanacije unutrašnjih instalacije ali i zamene vodomera ukoliko dođe do pucanja istog usled smrzavanja.
Ukoliko ipak dođe do pucanja vodomera korisnici treba da se obrate Službi naplate našeg preduzeća na telefon 593-014 gde će dobiti sve instrukcije oko procedure zamene oštećenog vodomera.