Zrenjanin- Obiman dnevni red obeležio je današnju sednicu Gradskog veća, a po oceni gradonačelnika Čedomira Janjića, koji je sednicom predsedavao, bila je sadržajna, sa značajnim tačkama za funkcionisanje Grada i javnih preduzeća.

– Očekujemo da predsednik Skupštine grada vrlo brzo sazove skupštinsku sednicu na kojoj će te tačke biti verifikovane, ili ne. Pored svih ovih tačaka, a sve su značajne, posebno odluka o izdavanju, zakupu i prodaji gradskog građevinskog zemljišta, sigurno je značajan dokumet za grad kojim se tačno precizira kako i na koji način se može doći u vlasništvo, ili zakupiti zemljište u svojini grada. Mislimo da je to dobro i za fizička lica koja žele da kupe placeve u našem građevinskom reonu, kako bi pravili stambene objekte, ali sam siguran da će ovim, jasnim definisanjem, biti mnogo lakše potencijalnim investitorima da vide da dolaze u dobro uređenu sredinu, gde je sve na papiru i gde nema improvizacije – rekao je gradonačelnik Janjić.

On je kazao i da su danas usvojene tačke koje su se ticale prenosa prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Grada na javne ustanove, mesne zajednice i preduzeća.
– Ovim sređivanjem papirologije praktično dolazimo u posed imovine, tako da državnu imovinu i imovinu u vlasništvu grada prenosimo korisnicima, u današnjem slučaju Apoteku Zrenjanin, a do sada smo mi bili vlasnici imovine. Na ovaj način želimo da se oni brinu o tome na domaćinski način, kao što i očekujemo da će biti. Naravno, sva imovina, naročito seoskih mesnih zajednica biće im preneta na korišćenje, a oni će se o toj imovini brinuti, ali i ubirati rentu, ukoliko se ona rentira – objasnio je gradonačelnik.

Pored toga, članovi Gradskog veća usvojili su danas i Predlog Odluke o ustanovljenju praznika grada, nagrada, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina grada Zrenjanina, kao i Predlog Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin.

Među usvojenim predlozima bii su i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o određivanju prostora za javni skup građana i Predlog Odluke o određivanju prostora na teritoriji grada Zrenjanina na kojem nije dozvoljeno javno okupljanje, a po rečima izvestioca, Igora Virijevića, javno okupljanje nije dozvoljeno oko objekata zdravstvenih ustanova, predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, objekata Ministarstva odbrane i unutrašnjih poslova, objekata vodosnabdevanja, kao i u zoni zaštite izvorišta vodosnabdevanja.

Gradsko veće usvojilo je i predloge odluka o parkiranju vozila i o izmenama Odluke o pijacama, s obzirom da preduzeće od 1. decembra 2016. godine ne funkcioniše kao indirektni budžetski korisnik, već svoje poslovanje bazira na tržišnoj orijentaciji. U praksi to znači da prihodi od parkiranja vozila i naplate pijačnih usluga više ne spadaju u lokalnu komunalnu taksu, već je to cena komunalne usluge, te će se na drugi način i naplaćivati nenaplaćena potraživanja koja su do sada spadala u poreski dug korisnika usluge.

“Do sada je to bio prihod jedinice lokalne samouprave, a od tog datuma je prihod preduzeća. Pravno i formalno su se stekli uslovi da, shodno izmenama Zakona o komunalnim delatnostima i Zakona o finansiranju lokalne samouprave, i mi usaglasimo akta preduzeća koja su danas usvojena od strane Gradskog veća i koja treba da dobiju epilog na sednici Skupštine grada”, prokomentarisao je odluku Gradskog veća direktor JKP “Pijace i parkinzi” Ilija Mandić.

Deo tačaka usvojen je radi usklađivanja postojećih odluka sa novim zakonskim odredbama.