Zrenjanin- Za radnike „Čistoće“ uvek puno posla. Nakon zime koja je bila  duga i hladna, sa prvim lepim danima kada su se stvorili uslovi krenulo se sa  uređenjem grada.

-Već od 20. marta radilo se na uklanjanju blata i rizle iz ivičnjaka kolovoza, odnosno ulica koje su nam u programu održavanja, a otpočelo je i košenje trave na zelenim površinama.Gradskom Odlukom o održavanju komunalne higijene propisano je da se košenje trave na javnim površinama vrši po potrebi, a najkasnije kada visina trave dostigne 25 cm. Kada će sezona košenja biti započeta i koliko će trajati najviše zavisi od vremenskih uslova Prioritet u košenju ima tkz.Plava zona, potom gradski parkovi, određene  ulice iz programa održavanja, naselja Bagljaš, Brigadira Ristića, Duvanika, Dunavska, Mala Amerika, Ruže Šulman, D1, D2, D3, Jovana Popovića, Uroša Predića, Ive Andrića  kao i dečija igrališta iz programa održavanja. Sve  zelene površine koje su u planu i programu održavanja  biće pokošene pre prvomajskih praznika. Mašinsko čišćenje  čistilicom se obavlja na svim površinama sa kojih se prethodno ukloni blato i rizla iz ivičnjaka i koje su košene.  Takođe, želimo da napomenemo da je seča, odnosno prijave koje su nam stigle od nadzora sprovedene i da se orezivanje stabala vrši isključivo po nalogu nadzora iz Gradske uprave, a građani svoje zahteve za seču mogu da podnesu komunalnoj inspekciji-rekao je Goran Fijat.

Što se tiče grobalja možemo reći da je većina  grobalja  pokošena i očišćena, kao i grobna mesta. I dalje će se raditi na njihovom uređivanju.

Planom i programom rada predviđeno je niz prolećnih aktivnosti. Jedna od njih je i pranje gradskih ulica. Sezona pranja ulica započela je ovo godine oko 30 marta. Ulice koje su u planu i programu peru se noću u periodu od 22-06h jer je tada frekvencija saobraćaja najmanja.

Prolećna akcija iznošenja kabastog otpada u toku je i trajaće do polovine maja meseca. Ovaj put akcija malo duže traje zbog praznika. Organizovana je u saradnji sa svim gradskim mesnim zajednicama na teritoriji grada. Primarni cilj akcije je da se građani oslobode kabastog otpada u koji spada stari nameštaj, dotrajala bela tehnika, šut, da očiste zajedničke prostorije, dvorišta, podrume, tavane i dr., a  sekundarni cilj akcije da se spreči eventualno stvaranje divljih deponija kako u gradu, tako i na svim prilaznim putevima. Prolećna akcija  se sprovodi tako, što će u svakoj mesnoj zajednici biti  po dva dana, locirani kontejneri zapremine 5 m3 koji  se prazne  svakodnevno. Dnevno se na gadsku deponiju odnese od 25-30 m3 kabastog otpada.

U toku marta meseca stiglo nam je 100  novih metalnih  kontejnera zapremine 1.1 m3, u pitanju su visokokvalitetni kontejneri i što je vrlo važno otporni su na visoke temperature. Već smo jedan deo pohabanih kontejnere u centru grada, odnosno plavoj zoni, zamenili novim. I u narednom periodu “Čistoća” će vršiti zamenu starih, pohabanih i dotrajalih kontejnera i u ostalim delovima grada gde je potreba za istim  najneophodnija. Svedoci smo da u gradu postoji veći broj oštećenih kontejnera koji su odavno zreli za zamenu, a novi, metalni kontejneri  doprineće podizanju nivoa komunalne higijene u gradu, kao i lepšem izgledu kontejnerskih mesta i grada u celosti. Uskoro u maju mesecu, nam predstoji i sadnja cveća u gradskim lejama, tako da će i grad dobiti novi izgled- istakao je Goran Fijat, direktor JKP „Čistoća i zelenilo“.