Zrenjanin- Zbog obilnih padavina u celoj zemlji i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije da će u većini krajeva pasti 20 do 30 mm kiše, jutros je zasedao Gradski štab za vanredne situacije grada Zrenjanina. U funkciji komandanta štaba, sednicom je predsedavao gradonačelnik Čedomir Janjić. Štab je, nakon sednice, saopštio da je stanje vodotokova na teritoriji grada Zrenjanina stabilno, kao i da je stanje svih odbrambenih nasipa duž rečnih tokova na zadovoljavajućem nivou.

Zaključak štaba:

1. Stanje vodotokova na teritoriji grada Zrenjanina je stabilno. Stanje svih odbrambenih nasipa duž rečnih tokova je na zadovoljavajućem nivou.
Na svim vodotocima na teritoriji grada trenutno nema upozorenja.
Stanje utrašnjih voda nije alarmantno i pod konstantnim je nadzorom.
Vodoprivredni objekti i crpne stanice su u funkciji.

2. Subjekti zaštite i spasavanja koji učestvuju u sprovođenju operativnih i preventivnih mera na zaštiti od poplava u obavezi drže u pripravnosti svu raspoloživu mehanizaciju.
Javna preduzeća su u pripravnosti i postojeća mehanizacija je ispravna i u funkciji.

3. U slučaju potrebnog preventivnog delovanja na sprečavanju nastanka vanredne situacije, kao i tokom vanredne situacije, angažovati dodatnu mehanizaciju osposobljenih pravnih i fizičkih lica kako bi se omogućila neophodna funkcionalnost odbrambenih nasipa, otvorenih uličnih kanala i vodopropusta.

Gradski štab za vanredne situacije pozvao je sve mesne zajednice da sakupe informacije o problematičnim mestima kišne kanalizacije na svojoj teritoriji i da jave Komunalnoj policiji na broj 023 315 0092. Radi efikasnijeg delovanja i koordinacije, Štab moli građane da sve takve slučajeve prijavljuju svojim mesnim zajednicama, čiji će predstavnici dalje saopštavati informacije Komunalnoj policiji.

 

Izvor: zrenjanin.rs