Zrenjanin- Od 8. do 13. maja Muzička škola „Josif Marinković“ iz Zrenjanina biće domaćin 61. Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije. Od osnivanja Festivala pa do danas, ovo je drugi put da je zrenjaninska muzička škola – domaćin festivala. Prvi put je bila domaćin 1984. godine.

Festival je usmeren isključivo na osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje, te stoga predstavlja jedinstvenu manifestaciju koja iz ugla škola koje se bave muzičkim obrazovanjem i vaspitanjem ima za cilj vrednovanje kvaliteta solističkog, kamernog i orkestarskog muziciranja na republičkom nivou. Na festivalu učestvuju 64 škole iz 55 gradova.

U prvoj kategoriji takmiče se 64 ekipe solista, u drugoj kategoriji 33 kamerna ansambla a u trećoj kategoriji jedanaest orkestara. Takmičare će ocenjivati stručni žiri koji čine eminentni profesori iz svih delova Srbije /10 članova žirija – 7 za soliste i kamerne sastave i 3 za orkestar/ od kojih su dva člana žirija iz zrenjaninske muzičke škole – Melita Mironović /profesorka klavira/ i Branislav Gagić /profesor trombona/. Takmičarski deo odvijaće se u svečanoj sali muzičke škole /ekipe solisti i kamerni ansambli/ i u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina /orkestri/.

 

PROGRAM 61. FESTIVALA MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE

NEDELjA, 7. maj 2017.

19:00 sati – Velika sala Kulturnog centra Zrenjanina

SVEČANO OTVARANjE 61. FESTIVALA MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE

Koncert učenika Muzičke škole „Josif Marinković“ Zrenjanin

PONEDELjAK, 8. maj 2017.

9:00–19:45 sati – Svečana sala Muzičke škole „Josif Marinković“ Zrenjanin

 

TAKMIČENjE EKIPA SOLISTA I KAMERNIH ANSAMBALA

UTORAK, 9. maj 2017.

9:00–19:45 sati – Svečana sala Muzičke škole „Josif Marinković“ Zrenjanin

 

TAKMIČENjE EKIPA SOLISTA I KAMERNIH ANSAMBALA

SREDA, 10.maj, 2017.

9:00–18:00 sati – Svečana sala Muzičke škole „Josif Marinković“ Zrenjanin

 

TAKMIČENjE EKIPA SOLISTA I KAMERNIH ANSAMBALA

9:45–18:00 sati – Velika sala Kulturnog centra Zrenjanina

 

TAKMIČENjE ORKESTARA

19:00 sati – Svečana sala Muzičke škole „Josif Marinković“ Zrenjanin

Koncert učenika Muzičke škole „Josif Marinković“ Zrenjanin

 

ČETVRTAK, 11.maj, 2017.

9:00–20:30 sati – Svečana sala Muzičke škole „Josif Marinković“ Zrenjanin

 

TAKMIČENjE EKIPA SOLISTA I KAMERNIH ANSAMBALA

10:45–16:00 sati – Velika sala Kulturnog centra Zrenjanina

 

TAKMIČENjE ORKESTARA

PETAK, 12. maj 2017.

9:00–20:00 sati – Svečana sala Muzičke škole „Josif Marinković“ Zrenjanin

 

TAKMIČENjE EKIPA SOLISTA I KAMERNIH ANSAMBALA

SUBOTA, 13. maj 2017.

9:00–18:00 sati – Svečana sala Muzičke škole „Josif Marinković“ Zrenjanin

 

TAKMIČENjE EKIPA SOLISTA I KAMERNIH ANSAMBALA

19:00 sati – Velika sala Kulturnog centra Zrenjanina

 

SVEČANO ZATVARANjE 61. FESTIVALA MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE

Koncert najuspešnijih učenika Festivala