Zrenjanin- Kulturni centar Zrenjanina raspisao je konkurs za otkup umetničkih dela nastalih u proteklih pet godina.

Predmet konkursa je prikupljanje predloga za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika. Konkurs se raspisuje na osnovu Konkursa Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2017.godinu.

 

Kriterijumi:

1. Pravo učešća imaju svi likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici.
2. Razmatrana će biti samo dela nastala u proteklih pet godina.
3. Prednost imaju zavičajni umetnici, rođenjem ili radom vezani za Srednjobanatski okrug.
4. Usklađenost umetničkog dela sa ambijentalnom celinom KCZR-a.
5. Delo savremene umetničke forme i izraza.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:
1. Profesionalnu biografiju umetnika o čijem je delu reč.
2. Vizuelna dokumentacija: fotografije umetničkih dela koji se predlažu za finansiranje/ skice umetničkih dela za čije se nastajanje konkuriše; opcionalno – katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanove kulture, i/ ili vizuelni materijali na CD-u.
3. Detaljan opis umetničkog dela/projekta (naziv dela, dimenzije, tehnika, godina nastanka, koncepcija…).
4. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima)

Konkursni materijal se može dostaviti na elektronsku adresu sandra.banjanin@gmail.com , ili poštom na:
Kulturni centar Zrenjanina
(za likovni konkurs)
Narodne omladine 1
23 000 Zrenjanin

Ukoliko se šalje poštom, sav meterijal dostaviti i u elektronskom obliku (na kompakt disku, 300 dpi). Konkursni materijal se ne vraća, a nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran. Poslate fotografije, ukoliko dela budu finansirana, će biti korišćene za štampani materijal i grafička rešenja.

Konkurs je otvoren do 20. juna 2017.

O odabiru dela koja se šalju na Konkurs Ministarstva, odlučuje Umetnički savet Izložbenog salona Kulturnog centra Zrenjanina. Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa KCZR-a putem i-mejla do kraja juna 2017. godine. O finansiranju odabranih dela odlučuje komisija Ministarstva kulture i informisanja.