Zrenjanin-Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu.

Radomir Radaković(tehničar) i Melinda Bogdan(frizer)

Valentin  Cvejić (električar) i Monika Pavlović(med. sestra)

Nikola Samarđić (kuvar) i Zorana Petrušić (med. sestra-tehničar)

Jovica Grujić ( elektroinstalater) i Gabriela Crnjanski (dipl pravnik)

Nemanja Kokir ( elektrotehničar) i Ivana Popović 8 dipl.ing. rudarstva)

Predrag Prentović (vozač) i Dragana Žebeljan (med. sestra tehničar)

Darko Kocić 8 automehaničar) i Ivana Vuković ( student)

Dragomir Petrović (rukovodilac građ. meh.) i Emina Lukić ( teh. za biotehnologiju)

Bojan Radojević (polj. tehničar) i Tijana Žirović (ing. prouzvod. menadžmenta)