Zrenjanin- 62. saziv umetnika u Umetničkoj koloniji Ečka „Slika 2017“ obuhvata boravak i rad petoro istaknutih savremenih vizuelnih umetnika u pavilјonu Umetničke kolonije Ečka koji će razmatrati i preispitivati pojam slike u različitim kontekstima i medijima.

 

Umetnička kolonija Ečka osnovana je 1956. godine. Od osnivanja kolonija je u svojim sazivima okuplјala umetnike koji su se bavili različitim tradicionalnim likovnim disciplinama (slikarstvo, skulptura, grafika, crtež), da bi se vremenom održala samo dva saziva – umetnika koji su se bavili klasičnim slikarstvom u sazivu „Slika“ i umetnika koji su se bavili akvarelom u „Susretima akvarelista“. Godine 2006. na pedesetogodišnjicu osnivanja kolonije došlo je do promene u konceptu tradicionalnih slikarskih okuplјanja kada je u skladu sa već uveliko prisutnim pluralizmom i interdisciplinarnošću u savremenoj umetnosti, umetnicima u Ečki omogućeno da se medijski neograničavaju na tradicionalno podelјene likovne discipline već da svoje ideje realizuju u različitim formama savremenog umetničkog izražavanja.

 

Umetnici će tokom boravka u Ečki imati priliku da sami odaberu temu kojom će se baviti u svojim radovima, odnosno mogućnost da predstave ono što ih je najviše inspirisalo i podstaklo na rad u Ečki, njenom okruženju i kroz druženje i razmenu iskustva sa ostalim učesnicima kolonije.

 

Učesnici ovogodišnje kolonije „Slika 2017“ su: Katarina Radović, Srđan Velјović, Nemanja Lađić, Miodrag Krkobabić i Tanja Vujinović. Izabrani umetnici se kroz različite medije, uglavnom fotografije, video-radovi i instalacije bave problemima identiteta, granicama društvenih tabua, granicama fizičkog i digitalnog, individuom i problemima socijalizacije u društvu pojačane tehnološke svesti.

 

Selektor i kustos projekta je Sunčica Lambić-Fenjčev

 

  1. saziv Umetničke kolonije Ečka – Slika 2017. je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

 

KRATKE BIOGRAFIJE UČESNIKA KOLONIJE

KATARINA RADOVIĆ (1976)

Studirala Istoriju umetnosti na Univerzitetu Saseks u Brajtonu, Velika Britanija. Diplomirala na katedri za fotografiju Akademije umetnosti „BK“, Beograd. Izlagala na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlјi i inostranstvu: Slovenija, Litvanija, Austrija, Španija, Velika Britanija… Živi i radi u Beogradu kao samostalni umetnik.

Bavi se problemom identita i pojavama koje su na granici društvenih tabua.

 

SRĐAN VELjOVIĆ (1968)

Fotograf, kulturni radnik. Član ULUS-a. Samostalni umetnik. Izlagao na velikom broju samostalnih i kolektivnih izložbi u Srbiji, Hrvatskoj, Nemačkoj, Austriji, Albaniji.

Bavi se problemom identiteta, istražujući mesta prestupa granice koja ga definiše.

 

 

NEMANјA LAĐIĆ (1984)

Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, vajarski odsek. Završio Transmedia program – postdiplomske studije medijske umetnosti u Briselu. Izlagao je na više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlјi i inostranstvu, Brisel, Hrvatska, Italija.

Radi video-radove i instalacije koje se bave optičkim/vizuelnim iluzijama, a inspirisani su tehnologijom, matematikom, problemima digitalizacije, graničnim oblastima fizičkog i digitalnog.

 

MIODRAG KRKOBABIĆ (1971)

Diplomirao i postdiplomske studije završio na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Usavršavao se u Nemačkoj i Austriji. Izlagao na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlјi i inostranstvu: Švajcarska, SAD, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Egipat, Maroko, Brazil…

U svojim radovima se, između ostalog, bavi ispitivanjem položaja pojedinca u savremenom društvu i procesima socijalizacije, individualizacije i pokušaja formiranja ličnog identiteta.

 

TANјA VUJINOVIĆ (1973)

Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, slikarski odsek. Studirala na akademiji umetnosti u Dizeldorfu. Završila doktorske studije u oblisti filozofije i teorije vizuelne kulture na fakultetu za humanističke studije, Kopar, Slovenija. Izlagala na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Srbiji, Sloveniji, Nemačkoj, Austriji…

U svojim radovima istražuje odnos između svesti i tehnologije kroz digitalni animizam i kontemplativnu igru.

Živi i radi u Sloveniji.