Zrenjanin- Uprava za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije izdala je obaveštenje vojnicima u rezervi, koji su odslužili vojni rok pod oružjem i mlađih od 30 godina života, iz evidencije Centra Ministarstva odbrane Zrenjanin, Vršac, Kikinda i Novi Sad, o popuni radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme u Vojnoj pošti 3160 Zrenjanin i to:

  • u rodu pešadija;
  • u rodu artiljerija;
  • u rodu oklopnih jedinica;
  • u saobraćajnoj službi (vozač najmanje C kategorije)
  • u tehničkoj službi.

Zainteresovani kandidati javljaju se u kasarnu “NH Svetozar Marković Toza“ u Zrenjaninu, ulica Stevice Jovanovića broj 19, svakog radnog dana u vremenu od 08 do 14 časova do popune radnih mesta.

Selekcija kandidata iz građanstva za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika realizuje se u tri dela. U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu opštem lekarskom pregledu i proveri fizičke sposobnosti. Radi provere fizičke sposobnosti kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu sportsku opremu: patike, trenerka-šorc, majica (sopstveni izbor). U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni. U trećem delu, u trajanju od jednog dana kandidati podležu medicinsko-zdravstvenoj proceni.

Izborni postupak će se sprovesti samo među kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem na radno mesto za koje su se prijavili.

Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri-proceni isključuje upućivanje na dalje provere-procene.