Politika- Gradski odbor SRS Zrenjanin smatra da rast stope krimanala na teritoriji grada Zrenjanina posledica nepreduzimanja preventivnih mera na suzbijanju i po pravilu neotkrivanju počinioca.


U razgovoru sa građanima došli smo do saznanja da se dolaskom zime po pravilu povećava broj krivičnih dela imovinskog karaktera, situacija je najalarmantnija u naseljenim mestima, uzimajući u obzir činjenicu da su najveći broj u istima staračka domaćinstva. Građani se ne osećaju bezbedno, ugrožena im je imovina, a neretko i goli životi.
Gradski odbor SRS Zrenjanin ovim putem upozorava nadležne organe i službe da je krajnje vreme da se ovakav negativan trend prekine, da se svim građanima obezbedi sigurnost i bezbednost. Poznata nam je činjenica da je naše zakonadavstvo veoma loše i ono nažalost štiti prekršioca, a ne žrtvu. Istine radi, praksa je da se počionici ne otkrivaju, predmeti zastarevaju, nedovoljan broj policajaca je svakako jedan od uzroka povećanja stope kriminala, građani sa punim pravom postavljaju pitanje vladajućem režimu i nadležnim organima, kako da zaštitimo imovinu i gole živote?
Naši sugrađani teškom mukom prehranjuju porodice, tokom cele godine teško rade da bi nekako prebrodili zimski period, kada su veliki izdaci, a male šanse za mogućnost zarade, te neretko dolaze u situaciju da ugroze sopstveni život i živote članove porodice zarad zaštite sopstvene teško stečene imovine. Postavlja se prosto pitanje, imamo li mi uopšte državu? Imamo li mi zakone ? Da li je jedino pravo poštenih i radnih građana da plaćaju poreze i razne namete?
Iz svega navedenog možemo zaključiti da državni organi i službe nisu u službi pravde, i da neotkrivanje počinioca ohrabruje istog na ponavljanje krivičnog dela, a žrtvi uliva strah i nepoverenje u državu i njene institucije – rekao je redsednik Dalibor Radosavljević GO SRS Zrenjanin.