Zrenjanin- U Multumedijalnoj sali Gadske kuće danas je uručeno prvih 60  penzionerskih kartica namenjenih zrenjaninskim penzionerima. Pomoćnik gradonačelnika Simo Salapura i direktorka zrenjaninske filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Jasmina Živović-Seljin uručili su prve kartice zrenjaninskim penzionerima, dok će preostali penzioneri svoje kartice preuzimaće u prostorijama PIO fonda.

Nikola Stoisavljević je prvi penzioner u Zrenjaninu kome je uručena penzionerka kartica.

Penzioneri više ne moraju da prilažu penzioni ček već samo penzionerske kartice. Kartica sadržati  ime i prezime korisnika, identifikacioni broj i filijalu gde prima penziju. Uslučaju gubitka kartice, izrada nove će koštati 66 dinara.

Penzionerske kartice izrađene su na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja sa ciljem da se najstarijim sugrađanima pruži mogućnost da ostvare sva svoja prava i nove pogodnosti. Prava na kartice imaju svi penzioneri.

 

-Penzioneri će uz penzionersku karticu dobijati povlastice i popuste od javnih preduzeća u pozorištu i biblioteci – rekao  je Simo Salapura.

– Svaki od 1.729.000 penzionera u Srbiji dobiće identifikacionu karticu koju će moći da prilože kao dokaz da su u penziji. To su dosada činili penzionim čekom. Kartice su besplatne, štampane su za sve penzionere i mogu se koristiti svuda gde su do sada penzioneri nosili penzioni ček ili rešenje o penzionisanju. Sada će sa penzionerskim karticama dokazivati da su penzioneri i sa njima će ostvarivati popuste. Kartica je trajna i lični je dokument, ne može se prenositi na drugoga-naglasila je direktorka zrenjaninske filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Jasmina Živović-Seljin.