Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 27. marta do 2. aprila 2018. godine.

  • Nebojša Kaurin (dipl. ekonomista) i Andrea Čisar (poslovni administrator)
  • Nikola Torbica (magistar nauka u sportu) i Višnja Frenc (dip. ekonomista)