JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin  poziva građane-korisnike grobnih mesta da izmire obaveze, odnosno  uplatu propisane naknade za korišćenje istog.

-Dužni smo da Vam predočimo činjenicu da JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin u skladu sa odredbama Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju (objavljen u Službenom listu opštine Zrenjanin br 14/05 i 1/2006, „Sl.glasnik RS“ br.23/2009-odluka US i „Sl.list grada Zrenjanina, br.3/2009, 14/2010 i 21/2016) ima ovlašćenja, da ukoliko nakon pismene opomene korisnik grobnog mesta u roku od 30 dana ne uplati naknadu za korišćenje grobnog mesta i na taj način ne produži rok počivanja, izvrši prenos posmrtnih ostataka u zajednički grob ili grobnicu uz obavezu trajnog čuvanja podataka o licima čiji su posmrtni ostaci preneti u zajedničku grobnicu i sklopi ugovor o korišćenju grobnog mesta sa drugim licima, na način propisan citiranom odlukom- rekla je Danijela Tančić pr JKP”Čistoća i zelenilo”.

-U slučaju postojanja  potrebe da se izvrši promena, odnosno usaglašavanje evidencije grobnih mesta i njihovih korisnika odnosno sahranjenih lica, molimo da pristupite u službene prostorije Pogrebne službe Preduzeća na adresi: Zrenjanin, ul.Svetosavska 25, svakog radnog dana u periodu od 7-15h i sa sobom ponesete primerak poslednje uplatnice- istakla je Tančić.

Za bliže informacije obratite se na telefon broj 023/525-737 u periodu od 7-15h svakog radnog dana ili na e-mail adresu:pogrebno@jkpciz.co.rs.