Zrenjanin- Radnici JKP „Čistoća i zelenilo“ uveliko rade na košenju zelenih površina kako je to planom i programom predviđeno. Na više lokacija u gradu zelene površine su košene po 3-4 puta. Danas su zelene površine košene u Novosadskoj i Lenjinovoj ulici na Bagljašu, Motelu i na Gradnuličkom groblju. Aktivnosti sa košenjem se nastavljaju u skladu sa programom.

Služba za održavanje javno zelenih površina  po povoljnim cenama pruža pravnim i fizičkim licima sledeće usluge: 

Rad sa hidrauličnom korpom na orezivanju stabala, formiranje krošnji stabala, kao i seča starih i stabala sklonih padu, vađenje panjeva iveračem,  grabuljanje lišća sa odnošenjem, aranžiranje poslovnih prostorija i dr.

Sve informacije pravna i fizička lica mogu dobiti putem telefona 023/522-350 lokal 123, ili u sedištu preduzeća u ulici  Beogradska 17, svakog radnog dana od 6-14 časova.