Politika- Liga Socijaldemokrata Vojvodine zahteva od nadležnih u opštini Žitište reaguju, i sprovode zakon kada je u pitanju krađa kukuruza i paljenje biljnih ostataka posle berbe.U toku jučerašnjeg dana u mestu Torak je izgorela značajna površina neobranog kukuruza, usled nemara pojedinaca koji pale biljne ostatke, što je u suprotnosti sa zakonom. Postavlja se pitanje šta rade za to vreme nadležni organi reda i poljočuvarska služba.

Tim povodom, Liga Socijaldemokrata Vojvodine obratila se Predsedniku Opštine Žitište Mitru Vučureviću, Predsednici Skupštine Opštine Dragani Petković i Načelniku Opštinske Uprave Mladenu Ajdukoviću sa zahtevom da hitno odgovaraju na pitanja koje su dužni da saopšte široj javnosti.

Postavlja se pitanje koje aktivnosti i mere sprovodi poljočuvarska služba opštine Žitište na sprečavanju krađe i paljenja biljnih ostataka i koliko je prestupnika koji protivzakonito pale biljne ostatke i time ugrožavaju neobrane parcele kukuruza poljoprivrednika sa teritorije ove ošštine.

Postavlja se pitanje i kome da se obrate oštećeni građani ili oni koji primećuju lica koja kradu kukuruz ili pale biljne ostatke, u situaciji u kojoj kontakt podaci poljočuvarske službe nisu objavljeni čak ni na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Žitište. Takođe, nadležni moraju odgovarati i na pitanje o tome gde se nalazio poljočuvar dok su u Torku gorele neobrane njive kuruza.

Liga Socijaldemokrata Vojvodine insistira i na odgovorima o pokrivanju štete koju su pretrpeli poljoprivrednici kao i da se oglašavau o tome da li je isplativo uložiti skoro 7 miliona dinara u poljočuvarskoj službi, koliko je opredeljeno budžetom i sprovedenom javnom nabavkom za anagažovanje poljočuvarske službe, a da ta usluga bude tako manjkava.

-Apeluje se da svi nadležni organi uključujući policiju i vatrogasce vrše pojačane kontrole i da se hitno reaguje kada je ugrožena bezbednost građana i njihove imovine.Da se insistira kod organa javnog reda da se pokrene postupak i sankcioniše u skladu sa zakonom svako lice koje krade i pali biljne ostatke, pošto je to zabranjeno i zakonom kažnjivo.Da se preispita ugovor i javna nabavka za angažovanje poljočuvarske službe pošto je očigledno da ima propusta. Zahteva se i da se obezbede sredstva za nabavku nove opreme, goriva kao i za  remontovanje i održavanjepostojeće opreme i vozila Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva iz Torka, pošto članovi ove organizacije bez ikakve naknade godinama spašavaju imovinu građana, tako što reaguju brže i efikasnije od nadlžežnih profesionalnih plaćenih (poljočuvarskih) službi ali često i profesionalnih vatrogasaca kojima je to posao, dužnost i obaveza- rekao je potpredsednik Opštinskog Odbora
Lige Socijaldemokrata Vojvodine odbornik S.O. Žitište Mirća Lelea.

Pored toga, u dopisu se traži od nadležnih da omoguće građanima udisanje svežeg vazduha, bez dima koji se oseća već nekoliko dana na teritoriji ovog naselja opštine Žitište.

Liga Socijaldemokrata Vojvodine zahteva da nadležni hitno reaguju, kao i da preduzmu predložene mere, pošto su trenutno ugrožena prava građana naše opštine, posebno naglasivši da se pomenuti problemi odnose na poljoprivrednike, koji plaćanjem poreza i drugih davanja kojima se puni budžet opštine, pokrajine i republike, dodatno obavezuju nadležne da reaguju u trenucima kada im je bezbednost ili imovina ugrožena.