AKTUELNI OGLASI ZA POSAO U ZRENJANINU

Zrenjanin- Pogledajte veliki broj aktuelnih oglasa za posao u Zrenjaninu.

Elektromonter

 

„BORETS SERVISE SERBIA“ doo, Beograd, Beogradska 26

Zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoje prijave za zaposlenje na e-mail adresu: [email protected].

Rok važenja 16.11.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Elektrotehnika i telekomunikacije
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad
Rad u smenama Noćni rad

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšta bolnica „Đorđe Joanović„, Zrenjanin

Broj: 01-4103/1

Na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-9085/2018 od 26.09.2018. godine, a koji smo primili 12.10.2018. godine, del.broj: 01-4100 i  Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-4103od  15.10.2018. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na  NEODREĐENO  vreme sa punim radnim vremenom

1.    Medicinska sestra-tehničar na ostalim  bolničkim odeljenjima – 8 izvršioca

Kandidati za radno mesto  moraju posedovati IV stepen stručne  spreme, završenu srednju medicinsku školu – opšti smer i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

–      molbu

–      CV

–      overenu fotokopiju diplome

–      overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

–    overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

–      lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

–     dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5, sa naznakom «OGLAS»

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 15.10.2018. godine do 22.10.2018. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 22.10.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 8
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Laboratorijski tehničar

Opšta bolnica „Đorđe Joanović„, Zrenjanin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Broj: 01-4103/1

Na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-9085/2018 od 26.09.2018. godine, a koji smo primili 12.10.2018. godine, del.broj: 01-4100 i  Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-4103 od 15.10.2018. godine raspisuje se:

O G L A S

 Za prijem u radni odnos na  NEODREĐENO  vreme sa punim radnim vremenom

1.    Laboratorijski tehničar – 1 izvršilac

Kandidati za navedeno radno mesto posedovati IV stepen stručne  spreme, završenu srednju medicinsku školu –  smer  Laboratorijski tehničar  i položen stručni ispit.

 

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

–       molbu

–       CV

–       overenu fotokopiju diplome

–       overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

–     overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

–       lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

–      dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5, sa naznakom «OGLAS»

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od  15.10.2018. godine do 22.10.2018. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 22.10.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Doktor medicine

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin

Broj:01-4103/1

Na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-9085/2018 od 26.09.2018. godine, a koji smo primili 12.10.2018. godine, del.broj: 01-4100 i  Odluke direktora Opšte bolnice»Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-4103od  15.10.2018. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na  NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

Doktor medicine   4 izvršioca

Kandidati za radno mesto   moraju posedovati VII stepen stručne  spreme,završen  Medicinski fakultet  i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

–       molbu

–       CV

–       overenu fotokopiju diplome

–       overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

–       overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

–       lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

–       dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5,

sa naznakom «OGLAS»

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

 Oglas važi od  15.10.2018. godine do 22.10.2018. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje. 

Rok važenja
22.10.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
4
Mesto rada
Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Napomena

Svi izrazi,pojmovi,imenice,pridevi i glagoli u oglasima,koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije prpisano).

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Precizni mehaničar/mašinski mehaničar za održavanje mašina u obućarstvu i šivaćih mašina

“PRVA LINIJA” D.O.O. Zrenjanin, Hercegovačka 3a

Zainteresovana lica mogu slati prijave za zaposlenje na adresu : Zrenjanin, Hercegovačka 3a

E-mail : [email protected] ili javljanje kandidata na kontakt telefon : 069/1060-796
Rok važenja 08.11.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Magacioner / ekspeditor

DOO ‘BANAT PRESS’ , Zrenjanin, Žarka Zrenjanina 53

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontak telefon broj : 023/512-306

ili E-mail : [email protected]
Rok važenja 05.11.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Magacioner / ekspeditor

DOO ‘BANAT PRESS’ , Zrenjanin, Žarka Zrenjanina 53

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontak telefon broj : 023/512-306 ili E-mail :  [email protected]
Rok važenja 05.11.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin

Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Prodavac u maloprodaji sredstava u poljoprivredi

“AGRO-DUKAT” DOO, Zrenjanin, Konstantina Danila BB

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : 023/548-759 ili 064/43-72-882 ili elektronskim putem na E-mail adresu poslodavca : [email protected]
Rok važenja 05.11.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Šef silosa

“AGRO-DUKAT ” DOO, Zrenjanin, Konstantina Danila BB

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontak telefon broj : 023/548-759 ili 064/43-72-882 ,ili elektronskim pume na E-mail adresu poslodavca : [email protected]
Rok važenja 05.11.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Elektrotehnika i telekomunikacije , Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Građevinska firma  Eko Gradnja je zbog povećanog obima posla  raspisala konkurs za  sledeća radna mesta:

 • Zidari 2 izvršioca
 • Tesari   4 izvrsioca
 • Bravari  3 izvrsioca
 • Pomoćni radnici u građevinarstvu 4 izvrsioca

Prijave se mogu slati na mail: [email protected]
Kontakt telefon: 062639057

Zidar

” MONT ” DOO Zrenjanin

ZRENJANIN , MILETIĆEVA 32

Zainteresovani kandidiati prijave za zaposlenje mogu slati na e-mail : [email protected]
Rok važenja 04.11.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Arhitektura, građevina i geodezija
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Rad van prostorija poslodavca

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Pomoćni građevinski radnik

” MONT ” DOO ZRENJANIN Miletićeva 32

Zainteresovani kandidati prijave mogu slati na e-mail : [email protected]
Rok važenja 04.11.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Rad van prostorija poslodavca

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Tesar

” MONT ” DOO ZRENJANIN Miletićeva 32

Zainteresovani kandidati prijave za zaposlenje mogu slati na e-mail : [email protected]
Rok važenja 04.11.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Arhitektura, građevina i geodezija
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Rad van prostorija poslodavca

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

ELEKTRIČAR (više izvršilaca)

Šinvoz DOO, jedna od najstarjih fabrika u zrenjaninskom regionu, koja je, proširenjem kapaciteta i modernizacijom, postala okosnica razvoja zrenjaninske metalne industrije, raspisuje konkurs za sledeće pozicije:

 

Mesto rada: Zrenjanin

Opis posla:

 • Poznavanje tehničke dokumentacije
 • Određivanje tehnologije rada u zavisnosti od potreba pojedinačnog radnog zadatka
 • Obavljanje zahtevnih radnih zadataka na popravci, održavanju i podešavanju elektro uređaja, sklopova i elemenata
 • Izvršavanje poslova u skladu sa propisanim dokumentima sistema kvaliteta
 • Poštovanje i primena mera vezanih za bezbednost i zdravlje na radu, propisane zakonskim i drugim propisima i opštim aktima poslodavca

Profil kandidata:

 • III stepen stručne spreme elektro struke
 • 1 god. radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • Sposobnost za samostalni rad
 • Ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba
 • Spremnost kako za timski, tako i za individualni rad
 • Spremnost za rad u dinamičnom okruženju
 • Spremnost za stalno učenje i usavršavanje

Nudimo:

 • Mogućnost zaposlenja na neodređeno vreme.
 • Dinamičnu radnu atmosferu zasnovanu na timskom radu
 • Rad u stabilnoj kompaniji koja se konstantno razvija

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu:

[email protected]

Ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact

Ili putem linka: https://goo.gl/forms/ALLYqTJcKm0WQ8Jd2

RADNIK TEHNIČKE KONTROLE    Šinvoz DOO

Mesto rada: Zrenjanin

Opis radnog mesta:

 • Kontrola kvaliteta i rešavanje problema kvaliteta
 • Pridržavanje propisanih standarda, procedura i uputstava na radnom mestu
 • Kontrola i nadgledanje procesa proizvodnje i remonta
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca

Profil kandidata:

 • SSS/VS/VSS stručna sprema, IV, V, VI ili VII stepen mašinske struke
 • Poznavanje i upotreba merila i uređaja za merenje mašinskih delova i sklopova
 • Poznavanje engleskog ili nemačkog jezika
 • Poznavanje rada na računaru – paket MS Office
 • Spremnost na produženi rad i rad pod pritiskom
 • Visoka motivisanost u radu i visok stepen odgovornosti u izvršavanju radnih zadataka
 • Izražena sposobnost organizovanja više zaduženja istovremeno
 • Vozačka dozvola B kategorije je poželjna
 • Poželjno je da je radnik obučen za vizuelnu kontrolu i ispitivanje bez razaranja i da poseduje uverenje o tome

Mi nudimo:

 • Mogućnost napredovanja i zaposlenja na neodređeno vreme
 • Dinamičnu radnu atmosferu zasnovanu na timskom radu
 • Rad u stabilnoj kompaniji koja se konstantno razvija
 • Redovnu zaradu

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu:[email protected]  Ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact ili putem linka: https://goo.gl/forms/ALLYqTJcKm0WQ8Jd2

Tehnolog u oblasti mašinstva (1 izvršilac)

Mesto rada: Zrenjanin

Opis posla:

 • Čitanje tehničke dokumentacije u elektronskom i štampanom obliku
 • Prećenje tehničkih standarda i propisa
 • Razrada tehnološke dokumentacije i definisanje normativa, nadzor montaže, nadzor finalnog ispitivanja proizvoda
 • Izrada tehnologija izrade delova po tehničkim crtežima (sečenje, savijanje, probijanje, mašinska obrada…)
 • Izrada tehničke dokumentacije – tehničko-tehnoloških karakteristika i uputstava
 • Unapređenje i optimizacija proizvodnih ciklusa
 • Rešavanje tehnoloških zastoja u procesu proizvodnje
 • Izrad kalkulacija na osnovu tehničke dokumentacije
 • Praćenje i kontrola ispravnosti rada u skladu sa tehnološkim propisima
 • Koordinacija rada sa ostalim službama u cilju obezbeđenja inputa za nesmetanu realizaciju tehnoloških procesa

Profil kandidata:

 • VSS ili master iz oblasti mašinstva
 • Aktivno znanje engleskog jezika, poželjno znanje još jednog svetskog jezika
 • Obavezno napredno poznavanje AutoCAD, SolidWorks i MS Office programskog paketa.
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Sposobnost za samostalni rad
 • Ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba
 • Spremnost kako za timski, tako i za individualni rad
 • Spremnost za rad u dinamičnom okruženju
 • Spremnost za stalno učenje i usavršavanje

Nudimo:

 • Mogućnost napredovanja i zaposlenja na neodređeno vreme.
 • Dinamičnu radnu atmosferu zasnovanu na timskom radu
 • Rad u stabilnoj kompaniji koja se konstantno razvija
 • Stimulativnu zaradu

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu:

[email protected]

Ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact

Ili putem linka: https://goo.gl/forms/ALLYqTJcKm0WQ8Jd2

Kandidati koji se prijavljuju elektronskom poštom saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

ZAVARIVAČ (više izvršilaca)

Mesto rada: Zrenjanin

 • Rad na zavarivanju čeličnih i aluminijumskih konstrukcija- krovova za vozove (CO2/ MIG MAG)
 • Rad na visini do 1.5m
 • Rad sa brusilicama, bušilicama i ostalim elektro aparatima
 • Obezbedjena zaštitna oprema i detaljna uputstva za rad

Profil kandidata:

 • Obrazovanje: KV zavarivač
 • Minimun 1 godine rada na zavarivanju MIG ili MAG postupkom
 • Sposobnost čitanja tehničkog crteža
 • Sposobnost za samostalni rad
 • Ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba
 • Poželjno posedovanje sertifikata ili atesta za MAG/MIG
 • Spremnost na dinamičan rad

 

Nudimo:

 • Ugovor o radu na određeno vreme, sa mogućnošću produženja na neodređeno, posle probnog rada od 3 meseca
 • Puno radno vreme, 8h dnevno, 40 sati nedeljno, plaćeni prekovremeni sati
 • Rad u zatvorenoj hali u 2 smene (06h-14h i 14h-22h)
 • Odlične radne uslove i stimulativnu zaradu
 • Mogućnost usavršavanja u inostranstvu, plaćena doobuka

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu:

[email protected]

Ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact ili sledećeg linka: https://goo.gl/forms/y7ejpm25tSBODB1v1

BRAVAR (više izvršilaca)

Mesto rada: Zrenjanin

Opis posla:

 • Sečenje, savijanje, bušenje, brušenje limova, u fabrici
 • Krojenje limova po krojnim listama
 • Priprema materijala za CO2 zavarivanje
 • Montaža konstrukcija
 • Čišćenje i održavanje zaduženog alata i opreme

Profil kandidata:

 • Obrazovanje: KV / SSS mašinske struke
 • Poznavanje tehničkih crteža i njihovo čitanje
 • Poznavanje rada na priručnim alatima (bušilica, brusilica)
 • Poznavanje materijala (čelik, aluminijumski limovi, itd.)
 • Minimum 1 godina
 • Sposobnost za samostalni rad
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika
 • Dobre motoričke sposobnosti (pokretnost, brzina i preciznost)
 • Disciplinovanost, ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba

 

Nudimo:

 • Ugovor o radu na određeno vreme, sa mogućnošću produženja
 • Puno radno vreme, 8h dnevno, 40 sati nedeljno
 • Rad u zatvorenoj hali
 • Odlične radne uslove i stimulativnu zaradu

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu:

[email protected]

Ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact ili sledećeg linka: https://goo.gl/forms/y7ejpm25tSBODB1v1

ili poslati biografiju poštom na adresu: Šinvoz DOO (Služba ljudskih resursa), Beogradska bb, Zrenjanin

Elektrotehničar automatike

Mesto rada: Zrenjanin

 

Osnovni zadaci 

 • Rad na dijagnostici i defektaži automatike na mašinama u pogonu
 • Poznavanje rada sa PLC Controlerima
 • Poznavanje senzorike i relejne tehnike
 • Obučavanje operatera za rad na CNC mašinama

 

Uslovi:

 • IV,VI ,VII– stepen stručne spreme
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 3 godine
 • Rad u Microsoft Office okruženju
 • Odgovornost i timski rad
 • Sposobnost za samostalni rad
 • Ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba

Nudimo:

 • Ugovor o radu na određeno vreme, sa mogućnošću produženja
 • Puno radno vreme, 8h dnevno, 40 sati nedeljno
 • Rad u zatvorenoj hali
 • Odlične radne uslove i stimulativnu zaradu

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu:

[email protected]

Ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact ili sledećeg linka: https://goo.gl/forms/y7ejpm25tSBODB1v1

ili poslati biografiju poštom na adresu: Šinvoz DOO (Služba ljudskih resursa), Beogradska bb, Zrenjanin

Moler – farbar

“K2DF COMERCCE” molersko/farbarska radnja, Zrenjanin

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Adresa poslodavca: ZRENJANIN , PRINCIPOVA 42

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : 061/60-87-964

ili putem E-mail : [email protected]

Rok važenja 21.10.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad Rad van prostorija poslodavca

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Vozač u taksiju

PLATA 40.000 FIKSNO ILI RAD NA PROCENAT (po dogovoru) + bonus
Ukoliko želite da pronađete posao u prijatnim okruženju uz redovna primanja, Eko Taxi je pravo mesto za Vas.
Uslov: 
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije minimum 5 godina
 •  Da ste zdravstveno sposobni
 • Da niste osuđivani
 • Da nemate zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap