Zrenjanin-Gradska narodna biblioteka Žarko Zrenjanin, Fakultet dramskih umetnosti i Izdavačka kuća Clio pozivaju vas na susret sa Ninom Mihaljinac, autorkom knjige „Umetnost i politike sećanja: trauma 1999“ koja je: „prvo istraživanje i najveća kolekcija na temu bombardovanja, koja obuhvata preko sto pedeset radova domaćih i inostranih umetnika različitih generacija i nekad sasvim udaljenih poetika, političkih pozicija i iskustava“.

Promocija će se održati u utorak, 28. maja u 17 časova u velikoj sali biblioteke, a razgovor će voditi Ranka Konculov, istoričarka umetnosti.

 

Knjiga Umetnost i politike sećanja: trauma 1999. Nine Mihaljinac predstavlja svedočanstvo o NATO bombardovanju SRJ, nestanku Jugoslavije i ekonomsko-političkim implikacijama ratova, umetničkoj i medijskoj sceni i kustoskim praksama s kraja XX i početka XXI veka, kulturi sećanja i kulturnoj politici u Srbiji. To je prvo istraživanje i najveća kolekcija na temu bombardovanja, koja obuhvata preko sto pedeset radova domaćih i inostranih umetnika različitih generacija i nekad sasvim udaljenih poetika, političkih pozicija i iskustava (neki su bili u Srbiji, neki na Kosovu, u izbeglištvu, u dijaspori, mobilisani ili u poziciji nevoljnih svedoka). Radovi su istovremeno određeni kao subjektivna sećanja i istorijski tekstovi, ali i kao izrazi psiholoških reakcija na kolektivnu traumu, a putem analize umetničkih svedočanstava autorka pruža svoj pogled na aktuelnu ekonomsku i političku situaciju Srbije i sveta.

 

Nina Mihaljinac docentkinja je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, oblast menadžment u kulturi i kulturna politika. Doktorirala je 2017. u oblasti teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Učestvovala je u velikom broju domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata i naučnih konferencija u domenu kulturne politike, menadžmenta u kulturi i kulture sećanja. Objavila je preko 15 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama, kao i tri monografije: Razvoj publike u Srbiji (2015) u koautorstvu s Dimitrijem Tadićem, Atlas galerija i izlagačkih prostora (2015) u koautorstvu s D. Tadićem i Draganom Martinović i Osnovni pojmovi galerijskog menadžmenta (2012). Samostalno je organizovala ili učestvovala u velikom broju projekata u kulturi u Srbiji i inostranstvu. Osnovala je Centar za umetnička istraživanja. Radi kao menadžer projekata u Desku Kreativna Evropa Srbija pri Ministarstvu kulture Republike Srbije