Vesti- – U Zrenjaninu je počela izgradnja pristana na Begeju u sklopu projekta vrednog 600.000 evra koji je deo prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije.

Njegovom izgradnjom biće omogućen pristup obali turističkim brodićima, a putnici će moći da se bezbedno iskrcaju na uređenu levu obalu reke i u roku od desetak minuta stazom prošetaju do centra grada. Završetak projekta je predviđen  02.08.2021 godine, nakon čega bi se posle 60 godina uspostavila plovnost kanala Begej.

Izgradnja pristana na Begeju počela je uklanjanjem trske na lokaciji između mosta u Zmaj-Jovinoj ulici (“Žuti most”) i lučnog pešačkog mosta u naselju “Berbersko”. Izvađen materijal se deponuje na kasetu pripremljenu na desnoj obali reke, kod Mužljanskog mosta. Na taj način, paralelno će se urediti dve lokacije uz reku, jer će nakon završetka radova na izgradnji pristana i ovaj deo obale, kod Mužljanskog mosta, biti pristupačan i očišćen.

Koordinator realizacije ovog projekta, pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina Duško Radišić, kaže da je rok za izgradnju pristana četiri meseca. Njegovom izgradnjom biće omogućen pristup obali turističkim brodićima, čiji će putnici moći da se bezbedno iskrcaju na uređenu levu obalu reke i u roku od desetak minuta stazom prošetaju do centra grada. Takođe, biće to i polazna tačka za turtističku plovidbu ka Carskoj Bari, Kleku ili ka ušću Begeja u Tisu i doneće, svakako, nove mogućnosti za razvoj nautičkog turizma u Zrenjaninu i srednjem Banatu.

U Srbiji se realizacija projekta odnosi na revitalizaciju kanala Begej na potezu od granice sa Rumunijom do hidrotehničkog objekta u Kleku, u dužini od 32,26 kilometara. Projekat revitalizacije kanala Begej podrazumeva sanaciju hidrotehničkih objekata – prevodnica (“šlajzova”) u Kleku i Srpskom Itebeju i izgradnju dvonamenske staze (radno-inspekcione i biciklističke), od granice sa Rumunijom do prevodnice u Kleku. Takođe, obuhvata i izgradnju marine – pristana u širem centru Zrenjanina, izradu tehničke dokumentacije za potrebe izmuljenja, deponovanja i remedijacije sedimenta na plovnom Begeju, kao i nabavku plovnog bagera i plovne kosačice za održavanje njegove plovnosti.

FOTO: zrenjanin.rs