Sečanj- Ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije Rasim Ljajić sa svojim saradnicima obišao je Sečanj, kako bi se upoznao sa planovim a i ciljevima za razvoj turističkih potencijala ove opštine i uverio da li postoje konkretni projekti koje bi ministarstvo podržalo i finansiralo.

 

Ministra Rasima Ljajića je u Sečnju dočekao Predrag Rađenović predsednik opštine Sečanj sa svojim saradnicima, Darko Vukoje pokrajinski poslanik, Arsen Plahin predsednik Skupštine opštine Sečanj, predstavnici lovačkog udruženja i Miljana Milošević direktorka Turističke organizacije opštine Sečanj.

“U planu je nekoliko projekata za koje smatramo da su izuzetno važni za našu opštinu. Tamiš je naš najveći i nedovoljno iskorišćen prirodni resurs koji nam pruža mnoge mogućnosti za sportsko- rekreativne aktivnosti, lov, ribolov, razgledanje ptica i još niz aktivnosti koje mogu doprineti podizanju kvaliteta života u našoj sredini i za sobom povući značajne ekonomske efekte” rekao je Predrag Rađenović predsednik opštine Sečanj.

Turistička organizacija opštine Sečanj je u saradnji sa lokalnom samoupravom već otpočela sa realizacijom značajnih projekata, a najveća pažnja je usmerena na afirmaciji reke Tamiš i njenog priobalja. Po prirodnim odlikama kojima raspolaže, opština Sečanj se svrstava u ruralne sredine, sa dobro očuvanom životnom sredinom, koja raspolaže velikim prirodnim resursima za razvoj tercijalne ekonomije. U okviru te odrednice, turizam, odnosno ruralni turizam je jedan od prioriteta daljeg razvoja.

“Ove godine smo započeli nekoliko projekata koji su vezani za priobalje reke Tamiš. Uredili smo plažu u Sečnju. U okviru međunarodnog projekta “Eko Tamiš novi turistički proizvod” započeli smo postavljanje mobilijara (klupa i stolova), zatim betonirana je nova talpa. U narednom periodu postavlju se kante za otpatke i putokazi. Bilo je još niz aktivnosti kroz koje smo posetiocima pokazali lepote ove reke, kao što su organizovane grupne posete turističkih radnika i novinara.Takođe, održane su i dve regate” rekla je Miljana Milošević direktorka Turističke organizacije opštine Sečanj.

Lokalna samouprava ove opštine podržanaje na konkursu od strane Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u iznosu od 1.000.000,00 dinara za realizaciju projekta koji je od strateškog značaja za regionalni razvoj. U vezi sa tim u narednom periodu se kreće sa izradom projektno-tehničke dokumentacije za projekat koja se odnosi na izgradnju Kampa na Tamišu. Biće organizovane edukacije i studijska poseta.

„Realizacijom ovog projekta doprineli bi unapređenju kvaliteta života na selu. Pored tradicionalnog lovnog i ribolovnog turizma, biciklizam se sve više razvija. Ostalim projektnim aktivnostima podići će se svest i podstaći stanovništvo na razvoj turizma. Aktivnosti koje su planirane ovim projektom, sve zajedno, deo su procesa realizacije strateškog procesa razvoja ruralnog turizma u opštini Sečanj“ rekla je Miljana Milošević.

Po završetku projekta stvoriće se zakonska osnova za pokretanje POSTUPKA IZGRADNJE I OPREMANJA KAMPA NA TAMIŠU – koji je određen kao jedan od strateški važnijih projekata za ekonomski razvoj opštine. Podrazumevaće bungalove apartmanskog tipa, prostor za kamp kućice i šatore, uz još niz sadržaja, koji će činiti potpuni ugođaj za sve ljubitelje prirode i reke.