Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 10. do 16. septembra 2019. godine:

  • Mihalj Kašlik (bravar) i Daliborka Klepić (krojačica)
  • Predrag Stankov (student) i Jelena Kesić (veter. tehničar)
  • Đorđe Novaković (automehaničar) i Tamara Sabo (teh. drum.saobraćaja)
  • Boris Lončarski (elektromehaničar) i Martina Fai (elektroteh. računara)
  • Milan Paučki (master ing. elektrotehnike i računarstva) i Jelena Brusin (master ekolog)
  • Žolti Varga (IT u poslovnim sistemima i E upravi) i Timea Makra (doktor medicine)
  • Darko Milanović (komercijalista) i Ivana Stevanov (apsolvent medicine)
  • Ilija Simeunović (rukovaoc građ. mehanizacijom) i Jovana Turkulj (modni krojač)
  • Vanja Čavić (maš.teh.za komp. upravljanje) i Tanja Dabić (master ekonomista)