Zrenjanin- Stvoreni su uslovi da se uključe agregati, pa je vodosnabdevanje normalizovano na teritoriji celog grada. Radovi na sanaciji visokonaponskog kabla i dalje traju, a po završetku istih doći će do prekida vodosnabdevanja da bi se ponovo prešlo na snabdevanje bunarskih pumpi sa trafostanice.

Pošto su stvoreni neophodni uslovi JKP „Vodovod i kanalizacija“ je uključilo agregate koji obezbeđuju električnu energiju neophodnu za rad bunarskih pumpi, što je omogućilo normalizaciju snabdevanja grada vodom dok traju radovi na sanaciji visokonaponskog kabla.

Kada se završe radovi na sanaciji kvara na visokonaponskom kablu doći će do isključenja agregata i prekida vodosnabdevanja da bi se ponovo prešlo na snabdevanje pumpi električnom energijom sa trafostanice. Pomenuti prekid vodosnabdevanja potrajaće oko jedan sat.

Podsećamo da je do prekida vodosnabdevanja na teritoriji celog grada došlo jer je u toku izvođenja radova na izgradnji obilaznice izvođač radova u blizini kružnog toka na Mihajlovačkom putu pokidao podzemni visokonaponski kabl koji snabdeva bunarske pumpe na izvorštu električnom energijom neophodnom za njihov rad.

Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ i Elektrodistribucije su na terenu, radovi na sanaciji kabla su u toku i potrajaće nekoliko časova.