Zrenjanin- Iz razloga što voda sa postrojenja za prečišćavanje pitke vode ne zadovoljava potrebne standarde kvaliteta prekinuto je snabdevanje grada vodom sa istog, a vodosnabdevanje je u potpunosti preuzelo JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

U petak 27. decembra prekinuto je vodosnabdevanje grada vodom sa postrojenja za prečišćavanje pitke vode, a celokupno vodosnabdevanje preuzelo je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

Razlog za donošenje odluke o prekidu vodosnabdevanja sa postrojenja za prečišćavanje pitke vode leži u činjenici da od 2. septembra, kada su preuzeli celokupno vodosnabdevanje grada, postrojenje nije uspelo da u potpunosti postigne kvalitet vode u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ vršiće snabdevanje grada vodom sve dok postrojenje za prečišćavanje pitke vode ne bude spremno da isporuči vodu koja zadovoljava sve predviđene parametre kvaliteta.

Naglašavamo da je zabrana za piće vode iz gradske vodovodne mreže i dalje na snazi.