Sečanj- Na osnovu preporuke Opštinskog štaba za vanredne situcije opštine Sečanj predsednik opštine Sečanj Predrag Rađenović doneo je Odluku o ograničavanju radnog vremena u maloprodajnim objektima na teritoriji opštine Sečanj.

Ograničava se radno vreme sa potrošačima u maloprodajnim objektima TOKOM trajanja vanrednog stanja, i može se vršiti no sledećem principu:
-Ponedeljak – Subota od 07 do 15 časova
-Nedeljom od 08 do 15 časova
-Nedeljom od 04 do 07 časova – isključivo za građane starije od 65 godina.
-Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa navedenom naredbom, da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima.
Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti JEDAN potrošač na ČETIRI m2, s tim da ne može biti više od PET lica u objektu u isto vreme, uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti.