Zrenjanin- Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi Grada Zrenjanina obaveštava izbeglice sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji grada Zrenjanina da će se s obzirom na vanredno stanje rad na realizaciji pomoći u građevinskom materijalu nastaviti kada se za to steknu neophodni uslovi.