Zrenjanin- Zbog korona virusa,  ispraćaji pokojnika samo uz prisustvo članova  porodice. U Pogrebnoj službi Javno komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, preduzete su sve higijenske i sanitarne mere zaštite zaposlenih i građana od moguće zaraze ili prenosa korona virusa, u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije i  Gradskog  štaba za vanredne situacije.

Na svim gradskim grobljima, u kapelama odnosno prostorijama za ispraćaj pokojnika, obezbedjena su sredstva za dezinfekciju ruku. Više puta u toku dana vrši se dezinfekcija  unutrašnjeg  prostora  na grobljima kao i predmeta koji se koriste tokom sprovodjenja ceremonije sahrane, poput kolica i opreme za rad.

„Svi zaposleni u Pogrebnoj službi  upoznati su sa merama zaštite na radu koje se primenjuju u datim situacijama, te merama samozaštite od moguće zaraze u kontaktu sa drugim osobama. Preporučujemo gradjanima da se ispraćaji pokojnika obavljaju uz prisustvo članova porodice  odnosno  što manjeg broja osoba, kako bi se izbegli rizični kontakti, usled pandemije zaraze korona virusom. Na svim gradskim grobljima, istaknute su pisane preporuke gradjanima da se saučešće porodici pokojnika izražava samo naklonom, bez rukovanja i drugih  fizičkih kontakata, kako bi se  smanjila mogućnost zaraze i prenosa korona virusa te da se održava medjusobna fizička udaljenost ,  u skladu sa preporučenom, većom  od   dva metra. Molimo gradjane da  za sva pitanja, molbe i druge poslove u Pogrebnoj službi , koriste mogućnost  kontakta putem telefona  ili  elektronske pošte, kako bi se smanjio broj nepotrebnih fizičkih kontakata sa zaposlenima. U slučaju dolaska u prostorije Pogrebne službe odnosno prodavnice pogrebne opreme na adresi: Zrenjanin, Svetosavska br.25., molimo gradjane da  se pridržavaju preporučenih mera zaštite  zdravlja.

Ukoliko u predstojećem periodu budu izdate nove preporuke nadležnih organa, vezane  za zaštitu od zaraze i prenosa zaraze korona virusom,  blagovremeno ćemo  obaveštavati  gradjane o istima, putem sredstava javnog informisanja kao i pisanim putem , isticanjem obaveštenja  na vidnim mestima  na gradskim grobljima“, rekla je Danijela Tančić PR JKP „Čistoća i zelenilo“.

Za sve informacije i usluge Pogrebne službe, molimo da se koriste sledeći kontakti:

office@jkpciz.co.rs

 

pogrebno@jkpciz.co.rs

 

ili telefoni broj:023/525-737,  023/561-473023/542-906 i  066/866-0-300.