Foto: arhiva

Zrenjanin- Povodom vesti da je Zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole rada Inspektorata za rad povodom pogibije radnika L.I. na gradilištu u Zrenjaninu, a koja je plasirana u određenim medijima, obaveštavamo da je Inspekcija rada, odmah nakon prijema informacije o smrtnoj povredi na radu od strane Policijske uprave u Zrenjaninu, odnosno istog dana kada se desila povreda i pre ikakvog zahteva Zaštitnika građana, što je i radna obaveza Inspekcije rada, izašla na lice mesta i izvršila inspekcijski nadzor.

Prilikom nadzora, utvrđeno je da poslodavac nije postavio podgradu na gradilištu čime je prekršio odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilnika o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova, a inspektor rada je odmah usmenim rešenjem zabranio rad na gradilištu na radnom mestu na kome se dogodila smrtna povreda na radu.

Inspekcijski nadzor je u toku, a nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica, inspektor rada će preduzeti mere iz domena nadležnosti inspekcije rada.

Napominjemo da Inspektorat za rad nije dobio zahtev Zaštitnika građana za pružanje informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru, utvrđenim činjenicama i preduzetim merama, kao i da kontrolu zakonitosti rada inspekcije rada vrši upravna inspekcija, a Zaštitnik građana, u skladu sa svojim ovlašćenjima, ima pravo od organa uprave traži da mu se stave na raspolaganje svi podaci kojima organ raspolaže, a koji su od značaja za postupak.