Zrenjanin-Prva faza povećanja kapaciteta fabrike vode je završena. Radovi su trajali nešto duže od predviđenog vremena.

„U toku je postepeno puštanje sistema u rad i dopuna rezervoara nakon čega ćemo započeti distribuciju vode prema gradu“, navodi se u saopštenju firme Gruppo Zilio.

Početak distribucije se očekuje oko 8:30.