Zrenjanin-Znatne beneficije zakupcima lokala u gradskom vlasništvu, želimo da svi nastave s radom.


“Doneli smo odluku da se zakupcima poslovnog prostora koji je u svojini Grada Zrenjanina, a koji su morali da zatvore svoje lokale u periodu vanrednog stanja, ne naplaćuje mesečna zakupnina, a onima koji nisu prestajali da rade, taj iznos je prepolovljen. Svesni smo situacije u kojoj su se naši preduzetnici našli i želimo da im na ovaj način omogućimo da prebrode ovaj period i da svi nastave s radom u punom obimu, kada se okonča vanredno stanje”, rekao je gradonačelnik Čedomir Janjić, nakon jučerašnje telefonske sednice Gradskog veća, na kojoj je donet odgovarajući Zaključak o usvajanju mera u vezi sa naplatom zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini Grada Zrenjanina.

Gradonačelnik je dodao da je Zrenjanin bio i ostaje dobro mesto za investiranje, da će lokalna samouprava i dalje biti na usluzi investitorima i preduzetnicima i činiti sve što je u njenim ingerencijama da zadrži epitet jedne od najatraktivnijih sredina za ulaganje u Republici Srbiji.
“Verujem da će i privatni zakupodavci slediti primer Grada Zrenjanina i svojim zakupcima takođe omogućiti finansijske olakšice, kako bi svi lokali na teritoriji grada ostali u funkciji i nastavili da rade, bez obzira da li su u centru grada ili drugim njegovim delovima”, naveo je gradonačelnik Janjić.

Zaključkom Gradskog veća, zakupcima poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Zrenjanina koji su morali da zatvore svoje lokale nakon proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, 15. marta, za mesec mart fakturisaće se zakupnina u visini od 50 odsto iznosa utvrđenog ugovorom, a počev od 1. aprila, pa dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, zakupnina se neće naplaćivati.

Takođe, zakupcima koji i dalje obavljaju svoju delatnost, zakupnina za mesec mart fakturisaće se u visini od 75 odsto redovnog iznosa, dok će, počev od 1. aprila, pa dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, iznos zakupnine biti prepolovljen, odnosno u visini od 50 odsto od ugovorom utvrđene mesečne zakupnine.

Zaključkom su obuhvaćeni i preduzetnici koji nisu bili u obavezi da zatvore poslovne prostore, a prestali su sa radom samoinicijativno. Njima će zakupnina za mesec mart biti obračunata u iznosu od 50 odsto redovnog iznosa, dok će za mesec april iznositi 10 odsto od ugovorom utvrđene mesečne zakupnine.