AKTUELNI OGLASI ZA POSAO U ZRENJANINU

Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu:

 

Pomoćni radnik u Službi Tehnički poslovi i investiciona izgradnja

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin

Broj:01- 1603/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14,13/17-US,113/17 i 95/18), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 96/2019 i 58/2020), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-1603 od 07.05.2020. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

1. Pomoćni radnik…………………………………………………………………………… 1 izvršilac

Za rad u Službi Tehnički poslovi i investiciona izgradnja

*** Kandidati za radno mesto Pomoćni radnik , moraju imati završenu osnovnu školu.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 08.05.2020. godine do 15.05.2020. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 15.05.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Vozač kola sanitetskog transporta

DOM ZDRAVLjA „DR BOŠKO VREBALOV“, Zrenjanin

BROJ: 01-381/1

DANA: 05.05.2020. g.

Z R E Nj A N I N

Na osnovu člana 21 Statuta Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin, a u skladu sa Kadrovskim planom donetim od strane Ministarstva zdravlja broj 112-01-31/2020-02 od 28.02.2020.godine, vd direktora Doma zdravlja raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

Vozač kola sanitetskog transporta – 2 izvršioca

Radni odnos se zasniva na određeno vreme – do 6 meseci

Uslovi:

– Srednje obrazovanje u trajanju od 3 godine

– vozačka dozvola “ B” kategorije

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom

2. overenu fotokopiju diplome o završenoj školi

3 fotokopiju vozačke dozvole

4. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom)

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V.d. direktora

Đurić dr Gordana
Rok važenja 13.05.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

 

Medicinska sestra/tehničar

DOM ZDRAVLjA „DR BOŠKO VREBALOV“, Zrenjanin

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“

Zrenjanin, 05.05.2020.g.

Zrenjanin, Svetosavska 31

Tel: (023) 530-820, 36-251, 563-706 i 565-655

Del.broj: 01-382/1

Faks: 566-188, E-mail: [email protected]

Na osnovu člana 21. Statuta Doma zdravlja »Dr Boško Vrebalov« u Zrenjaninu, a u skladu sa Kadrovskim planom donetim od strane Ministarstva zdravlja broj 112-01-31/2020-02 od 28.02.2020. godine, v.d. direktor Doma zdravlja raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos

Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vreme do povratka na rad odsutnog zaposlenog

Uslovi:

– završena srednja medicinska škola, obrazovni profil: medicinska sestra/tehničar

– položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom

2. overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi

3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu

4. overenu fotokopiju rešenja o upisu u Imenik Komore medicinskih sestara i tehničara

5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom)

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V.d. direktora

Đurić dr Gordana
Rok važenja 13.05.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Psiholog

„Gomex“ doo Zrenjanin

raspisuje oglas za psihologa VII-1 stepen stručne spreme po programu stručne prakse.

Uslov: Bez radnog iskustva.

Javljanje na telefon: 066/8584626

Rok važenja 14.05.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Psihologija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Volontiranje
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Rad u smenama Pripravnik

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Srednji Srednji Srednji Obavezno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Elektronsko poslovanje Srednji Obavezno

Arhitekta – izrada projektne dokumentacije

 

Ivan Đukanović PR Arhitektonske usluge projektni biro „Arcadia“, Zrenjanin

Adresa poslodavca: Dositeja Obradovića 42

Uslovi rada i ostali uslovi:

u zanimanju Diplomirani arhitekta ili Diplomirani građevinski inženjer,
rad na neodređeno vreme
poželjno iskustvo
vozačka dozvola B kategorije
rad u programu Autocad, M.office,
poželjna licenca za projektovanje

Prijave za zaposlenje slati na E-mail: [email protected]
Rok važenja 07.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Arhitektura, građevina i geodezija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Stručni ispit ili licenca Licenca za projektovanje

Slanje prijava za zaposlenje na email: [email protected]

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Konverzacijski Konverzacijski Konverzacijski Obavezno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Autocad 2D Viši Obavezno

Bravar

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju elektrotehničkih uređaja, pružanje usluga i trgovinu „Elko trade“, Zrenjanin, Miletićeva 27

Uslovi rada i ostali uslovi:

– III nivo kvalifikacija

– rad na na određeno vreme

– iskustvo od 12 meseci

– vozačka dozvola B kategorije

Zainteresovani kandidati svoje prijave za posao mogu poslati poštom,

na e-mail adresu: [email protected] ili

da se jave poslodavcu na kontakt telefon: 060/521-0852
Rok važenja 01.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad
Rad van prostorija poslodavca Obezbeđen prevoz  i smeštaj

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap