Lisica uslikana u Zrenjaninu

Meštani naseljenog mesta Lazarevo obratili su se redakciji našeg portala zbog lisica koje su se nastanile u strogom centru sela.

Preko puta Lovačkog doma na mestu koje je postalo ruina posle rušenja kuće okotile su se lisice koje prave problem i veliku štetu domaćinima. Ulaze u bašte i kokošinjce gde podave brojnu živinu.

Stanovnici Lazareva, zbog ovog problema, obratili su se Komunalnoj policiji koja je odmah reagovala i postavila kaveze, ali do sada ova mera nije dala uspeha. Lazarevčani su izrazili veliku zabrinutost da ne dođe do zaraze.

„Lovci su nemoćni, jer po zakonu ne mo­gu da pu­ca­ju na di­vljač na pod­ruč­ju na­se­lja, već sa­mo na uda­lje­no­sti od oko 200 me­ta­ra od pr­vih ku­ća“, rekli su meštani.

Lisice su se pojavile i u pojedinim delovima Zrenjanina gde, takođe, prave veliku štetu.