AKTUELNI OGLASI ZA POSAO U ZRENJANINU

Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu za ovu nedelju:

Doktor medicine izabrani lekar – 1 izvršilac

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“

Radni odnos se zasniva na određeno vreme: do povratka na rad odsutnog doktora medicine.

Uslovi: – završen Medicinski fakultet
– položen stručni ispit za doktora medicine

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom
2. overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu
3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine
4. overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije
5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMA

USLOVI:

–        stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,

–        završena srednja  medicinska škola-odsek za medicinske sestre,

–        odobrenje za rad – licenca.

OPIS POSLOVA:

–        planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

–        obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

–        primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

–        učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

–        prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;

–        priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

–        sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

–        učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

–        odlaže i uklanja medicinskih otpadna propisani način;

–        po nalogu uzima materijal za laboratorijske analize,

–        pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,

–        vrši zdravstveno prosvećivanje osoblja i bolesnika,

–        dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),

–        u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odeljenja,

–        obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima- glavne sestre odeljenja,

–        radi i druge poslove po nalogu direktora.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenj 24.10.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

GLAVNI KNJIGOVOĐA

Aller Aqua Balkan deo je danske kompanije Aller Aqua A/S (https://www.aller-aqua.com/) koja s

Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu za ovu nedelju:

Doktor medicine izabrani lekar – 1 izvršilac

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“

Radni odnos se zasniva na određeno vreme: do povratka na rad odsutnog doktora medicine.

Uslovi: – završen Medicinski fakultet
– položen stručni ispit za doktora medicine

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom
2. overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu
3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine
4. overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije
5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Higijeničar/ka

„FARKAŠ HOME INVEST“ DOO ZRENJANIN, HUNJADI JANOŠA 30-34,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontak telefon broj: +381(64)8509292 ili slanjem prijava za zaposlenje na e-mail: [email protected]
Rok važenja 21.11.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Lične usluge
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

 

Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

 

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenciraspisuje se sledeći:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMA

USLOVI:

– stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,

– završena srednja medicinska škola-odsek za medicinske sestre,

– odobrenje za rad – licenca.

OPIS POSLOVA:

– planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

– primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

– učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

– prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;

– priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

– sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

– učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

– odlaže i uklanja medicinskih otpadna propisani način;

– po nalogu uzima materijal za laboratorijske analize,

– pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,

– vrši zdravstveno prosvećivanje osoblja i bolesnika,

– dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),

– u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odeljenja,

– obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim

 

GLAVNI KNJIGOVOĐA

Mesto rada: Sečanj

Opis poslova:

Kontrola ispravnosti dokumentacije i podataka pre knjiženja
Knjiženje svih poslovnih promena u finansijskom i analitičkom knjigovodstvu
Uredno vođenje analitičkih i finansijskih kartica
Praćenje propisa koji regulišu računovodstvene poslove, MRS, MSFI
Evidencija osnovnih sredstava, obračun amortizacije
Knjiženje izvoda banke
Kontrola i obračun PDV-a
Obračun zarada, naknada zarada i zakupa i njihovo knjiženje
Izrada finansijskih izveštaja i poreskih bilansa
Odgovornost za tačnost knjiženja poslovnih promena

Potrebne kvalifikacije i sposobnosti:

Viša ili visoka stručna sprema ekonomskog usmerenja
Minimum 2. godine radnog iskustva na istim ili slicnim pozicijama
Poznavanje uvozno-izvozne dokumentacije
Poznavanje obračuna i knjiženja proizvodnje
Poznavanje MRS, MSFI standarda, Zakona o pdv-u, i Zakona o porezu na dobit preduzeća
Odlično poznavanje MS Excel-a, kao i rad u računovodstvenim programima
Poželjno poznavanje rada u programu NAVISION
Analitičnost, pedantnosti i odgovornost u radu.

Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati do ­­­­­25.10.2020. godine elektronskim putem na [email protected]

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

KONOBAR/KONOBARICA

Potrebni konobar/konobarica za rad u kafiću Sportskog Centra “Bambi”.

Svi zainteresovani mogu se javiti na broj 064/1464984

MONTER OPTIČKIH KABLOVA I PRATEĆE OPREME

Firmi Pro Elektro Team iz Zrenjanina  potrebni monteri optičkih kablova i prateće opreme, kao i tehničari za spajanje i povezivanje optičkih kablova i povezivanje korisnika.

Svi zainteresovani mogu se javiti na broj tel: 061/2582825

 

KONOBAR – PRODAVAC –

Firmi Lacky Spin KONOBAR – PRODAVAC –

Vrsta zaposlenja: priprema, poslužuje i naplaćuje izdato piće, evidentira prema važećim propisima, uključuje aparate, održava higijenu sitnog inventara i objekta.

Šta se od kandidata očekuje: minimum III stepen stručne spreme, komunikativnost, usmerenost na potrebe klijenata, fleksibilnost i timski duh

Radno iskustvo nije potrebno. 

Šta se kandidatu nudi: stalna obuka i usavršavanje, mogućnost napredovanja, pozitivna radna atmosfera i okruženje.

Zainteresovani kandidati treba da se jave na kontakt telefon: 069/29-39-93-4

ELEKTROINSTALATER

Preduzeće Vis Evropa D.O.O. iz Zrenjanina traži elektroinstalatera sa iskustvom .

  • Poželjno  je imati vozačku dozvolu B kategorije.
  • Isplata ličnog dohotka i prekovremenog rada vrši se redovno 2 puta mesečno.

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap