Vesti- Poreska uprava Republike Srbije je prema obrađenim podacima, u zakonom predviđenom roku, primila ukupno 27.866 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu.

Podsetimo, obavezu prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak imali su građani koji su u 2019. godini ostvarili dohodak veći od 2.729.304,00 dinara, odnosno veći od trostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u toj godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Od sto najvećih prijavljenih prihoda 68% pripada obveznicima sa teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd (85 lica su domaći državljani, a 15 su strani državljani).

Najčešća prijavljivana zanimanja su menadžer, direktor i inženjer, dok je 88% prijavljenih muškog pola.

Prijavljeni prihodi za prvih sto podnosilaca poreskih prijava sa najvećim iskazanim prihodima kreću se u rasponu od oko 61 do oko 749 miliona dinara.

Zrenjanin prema podacima Poreske uprave Srbije ima 395 građana sa prihodima većim od 2,7 miliona dinara i što se Vojvodine tiče nalazi se na trećem mestu iza Novog Sada (2993) i Pančeva (417).

2017. godine na području filijale Zrenjanin bilo je 258 prijava, a 2018. godine 353 građana je prijavilo zaradu veću od trostruke prosečne godišnje zarade, tako da se broj milionera unazad tri godine povećao za 137.

Pogledajte tabelarni prikaz opština u kojima je podneto najviše prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana: