Zrenjanin- Radnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin sanirali su danas kvar na vodovodnoj mreži kod podvožnjaka u naselju Berbersko. Sanacijom je sprečeno dalje izlivanje i taloženje vode u i oko podvožnjaka, pa je isti ponovo dostupan građanima za prolazak ispod pruge.

U proteklih nekoliko meseci zbog kvara na vodovodnoj mreži dolazilo je do curenja vode i njenog nagomilavanja u i oko podvožnjaka u naselju Berbersko.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ je od početka upoznato sa problemom i u proteklom vremenu je u više navrata intervenisalo i uz pomoć specijalizovanog vozila za odgušenje kanalizacione mreže VOMA uklanjalo nataloženu vodu.

Stručne službe preduzeća su izvršile tehničku proveru vodovodne mreže u reonu podvožnjaka i ustanovili da je ista dotrajala i da je potrebno, kako bi problem bio trajno rešen, izvršiti zamenu oko 100 metara vodovodne mreže Urađena je tehnička dokumentacija, sačinjena specifikacija radova i naručen potrebni materijal. Zbog aktuelne situacije sa pandemijom korona virusa deo materijala nije pristigao, pa su za jesenas najavljeni radovi odloženi.

U međuvremenu je izvršena i dijagnostika kanalizacione mreže u reonu podvožnjaka i utvrđeno je da postoje određeni problemi i da je potrebno izvršiti radove i na toj mreži.

U skladu sa situacijom stručne službe preduzeća osmislile su rešenje kojim će se sprečiti dalje izlivanje i taloženje vode u i oko podvožnjaka do momenta izvođenja radova na zameni dela vodovodne i kanalizacione mreže, i u skladu sa istim ekipe službi održavanja vodovodne mreže i izgradnje su danas izvele radove na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži.

 

Radovi na sanaciji kvara su uspešno izvršeni, pa je podvožnjak od danas ponovo dostupan građanima za prolazak ispod pruge.

Radovi na zameni dela vodovodne i kanalizacione mreže biće izvršeni sledeće godine, a njihovim završetkom biće trajno eleminisana mogućnost pojave curenja vode u podvožnjaku, a doprineće i još većoj stabilnosti i funkcionalnosti obe mreže.