Zrenjanin- Obaveštava se rodbina pacijenata koji se nalaze u Specijalnoj bolnici „Rusanda“ da sve informacije o zdravstvenom stanju svojih članova porodice koji se nalaze na lečenju mogu dobiti na broj telefona 064/599-6003.
Svi zainteresaovani korisnici usluga  mogu pozvati telefonom brojeve 023/315-04-09 i 023/315-04-16 i informisati se o mogućnosti i uslovima dolaska.