Zrenjanin- Nakon što su završeni obimni i zahtevni radovi na sanaciji havarije na glavnom vodu kanalizacione mreže, putna površina vraćena u prvobitno stanje i izvršena rekonstrukcija dela vodovodne mreže, u subotu 16. januara je ulica Stevice Jovanovića otvorena za saobraćaj.

Tokom građevinskih radova na otklanjanju havarije, koji su završeni pre nešto manje od dva meseca,zamenjen je deo glavnog voda kanalizacione mreže u Maloj Americi duž trase u ulici Stevice Jovanovića, zatim deo kanalizacionih cevi koje ulaze u glavni vod, i izgrađeni su i postavljeni novi šahtovi, a sve sa ciljem da se otkloni pojava sporadičnog izlivanja otpadnih voda u naselju Mala Amerika i dodatno ojača sistem prikupljanja i odvođenja otpadnih voda u ovom gradskom naselju.

Radovi na kanalizacionoj mreži su jedni od najskupljih i najsloženijih građevinskih radova, jer se izvode na dubinama od četiri do šest metara dubine, uz postavljanje zaštitinih oplata, uklanjanje podzemnih voda i uz upotrebu specijalizovanih mašina i alata.

Nakon završetka građevinskih radova postepeno je vršeno zatrpavanje mesta izvođenja istih, jer je potrebno određeno vreme da se zemlja složi, kako ne bi, pod pritiskom zemlje, putne površine i vozila došlo do ponovnog oštećenja cevi, što bi vratilo radove na početak, a pošto je u pitanju glavni vod kanalizacione mreže i ugrozilo kompletan sistem prikupljanja i odvođenja otpadnih voda u Maloj Americi.

Period potreban da se izvrši slaganje tla, a pošto je u pitanju glavni vod kanalizacione mreže za naselje Mala Amerika, iskorišćen je za proveru svih priključaka sekundarne kanalizacione mreže na isti, kao i za testiranje rada samog glavnog voda pod pritiskom.

Pred kraj godine, kada su se za to stvorili uslovi, započeti su završni radovi na vraćanju putne površine u prvobitno stanje. Postavljen je pesak i tucanik, a u subotu 9. januara izvršeno je i asfaltiranje puta u ulici Stevice Jovanovića.

Dok je vršeno testiranje rada glavnog voda kanalizacione mreže nakon postavljanja asfalta, zbog dotrajalosti izvršena je rekonstrukcija dela vodovodne mreže u rejonu raskrsnice ulica Stevice Jovanovića i Đorđa Stratimirovića.

Nakon završenog testiranja, u subotu 16. januara je ulica Stevice Jovanovića otvorena za saobraćaj.

Preostali radovi na uređenju kolskih prilaza i neposrednog okruženja putne površine biće izvršeni u skladu sa vremenskim uslovima.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin se zahvaljuje stanovnicima naselja Mala Amerika na strpljenju i razumevanju koje su iskazali za vreme izvođenja pomenutih radova.