Zrenjaninskim poslodavcima potrebni portiri, medicinske sestre, pomoćni radnici…

Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

LABORATORIJSKI TEHNIČAR U DIJAGNOSTICI

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto

Laboratorijski tehničar u dijagnostici ……………………………….. 1 izvršilac

Kandidati moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – smer laboratorijski tehničar i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS“.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

Oglas važi od 06.01.2021. do 15.01.2021. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 15.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

 

MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELJENJIMA

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

 

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENOvreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto

Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima …………….. 2 izvršioca

Kandidati moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – smer medicinska sestra – tehničar i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS“.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

Oglas važi od 05.01.2021. do 12.01.2021. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 12.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

 

PORTIR / ČUVAR

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci

 

a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 3 izvršioca na radnom mestu:

PORTIR/ČUVAR

 

Uslovi:

Stručna sprema – I stepen stručne spreme – osnovno obrazovanje.
Potrebno radno iskustvo – bez radnog iskustva
Zdravstvena sposobnost – opšta

 

Opis posla:
– nadgleda ulaz u zgradu i prostor za posetioce;
– nadgleda imovinu u prostoru za posetioce;
– Nadgleda ponašanje posetilaca u prostoru za posetioce;
– evidentira dolaske i odlaske posetilaca;
– daje informacije posetiocima o razmeštaju pojedinih zaposlenih;
– preuzima službena obaveštenja i blagovremeno ih dostavlja nadležnim
zaposlenima;
– odgovara na telefonske pozive i vrši uspostavljanje spoljašnje i
unutrašnje telefonske veze;
– primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu;
– primenjuje mere zaštite od požara;
– obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja i direktora Specijalne bolnice.

 

Odgovornost:

– za svoj rad je odgovoran je pomoćniku direktora specijalne bolnice i rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-04-02

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rok važenja 13.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

INŽENJER HIDRAULIKE

„Hidra hp“, Zrenjanin, Kajmakčalanska 21

Telefon: 069/770-175

Lice za kontakt: Snežana Žikić

E-mail: [email protected]
Rok važenja 24.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca6

Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad

BRAVAR

„Hidra hp“, Zrenjanin, Kajmakčalanska 21

Telefon: 069/770-175

Lice za kontakt: Snežana Žikić

E-mail: [email protected]

Uslovi rada i ostali uslovi:

– III nivo kvalifikacije

– na određeno vreme
Rok važenja 17.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin

Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad

MEHANIČAR ZA ODRŽAVANJE MAŠINA U POGONU ZA PROIZVODNJU OBUĆE

„Prva linija “ doo, Zrenjanin, Hercegovačka 3a,

raspisuje oglas za: Mehaničara za održavanje mašina u pogonu za proizvodnju obuće.

Uslovi rada i ostali uslovi:

III ili IV stepen kvalifikacije,
rad na neodređeno vreme,
bez obzira na radno iskustvo

Direktno upućivanje kandidata prema dogovorenim terminima za razgovor, DR ZORANA KAMENKOVIĆA 46, svakog radnog dana od 6.00 do 14.00 časova

Javljanje kandidata na kontakt telefon: 069/10 60 796 .
Rok važenja 14.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

POMOĆNI RADNIK

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca

za 1 izvršioca na radnom mestu: POMOĆNI RADNIK

USLOVI:

-završena osnovna škola,

OPIS POSLOVA:

– vrši održavanje spoljašnih površina oko objekata Bolnice,

– vrši sve poslove oko održavanja zelenih površina i uređivanja prostora u letnjem i zimskom periodu,

– po potrebi upravlja odnosno rukuje radnim mašinama preduzeća,

– vrši košenje trave kosačicama i trimerima,

– odgovoran je za povereni alat i vrši manje složene poslove iz komunalne delatnosti,

– radi sve poslove na prikupljanju, iznošenju i deponovanju komunalnog smeća,

– vadi blato iz jezera i doprema ga u bazen,

– obezbeđuje dovoljnu količinu blata za primenu u terapijama,

– vraća u jezero blato nakon upotrebe,

– održava bazen za blato i cisternu za dopremanje blata u ispravnom stanju,

– priprema namirnice za kuvanje: čisti, ljušti, secka, melje, reže, gnječi, cedi, pasira, špikuje, tranšira, razvlači testo, blanšira i slične operacije na namirnicama,

– pomaže kuvarima u pripremi određenih jela,

– oblikuje pripremljene namirnice u obroke: porcioniše gotova jela, dodaje priloge, slaže i aranžira pripremljene namirnice na tanjire i drugo posuđe,

– pere sudove i pribor za pripremu jela i za ručavanje,

– razvrstava oprane sudove i pribor i slaže ih na predviđeno mesto,

– održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,

– odgovoran je za transport otpada prema propisanim uslovima na predviđenoj lokaciji,

– prenosi dopremljenu robu od dobavljača koja je namenjena kuhinji i restoranu i smešta ih na predviđeno mesto,

– obavlja fizičke poslove u kuhinji i restoranu,

– obavlja i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 02.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap