Zrenjanin- Četvrta sednica Gradskog veća, kojom je predsedavao gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, održana je danas u Velikoj sali Gradske kuće i na njoj je usvojen niz, za Grad važnih tačaka.

Članovi Veća usvojili su Predlog Odluke o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije “Dolja“ u Zrenjaninu, Predlog Odluke o dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija“ Zrenjanina i Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina.

U nastavku sednice usvojili su i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila. Ova tačka je usvojena jer, kako je to rekao izvestilac Darko Dankulov, deo koji se ticao napuštenih vozila do sada nije bio definisan.

 

 

Na današnjoj sednici usvojeni su i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina, Predlog Odluke o prihvatanju udela bez naknade u kapital Ful Protekt d.o.o. Beograd i Predlog Odluke o konverziji potraživanja u trajni ulog u kapital i otpisu potraživanja prema subjektu privatizacije – preduzeće za vodne puteve “Ivan Milutinović“ PIM a.d.

 

 

 

Članovi veća prihvatili su i Predlog Odluke o pristupanju grada Zrenjanina u članstvo Udruženja “Tri plus“ iz Čačka, a izvestilac po toj tački dnevnog reda bila je Jelena Dragić.
Donošenju ove odluke pristupilo se iz potrebe vođenja odgovorne pronatalitetne politike, utvrđivanja većeg obima prava u oblasti dečije i porodične zaštite, kao i unapređenja mera populacione politike na teritoriji grada Zrenjanina.
Udruženje „Pokret za decu tri plus“ iz Čačka je osnovano sa ciljem pružanja podrške porodici, podsticaju rađanja i porasta nataliteta u Republici Srbiji, a njihova inicijativa i projekat „Cena minus za 3+“ je podržana i od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Usvajanjem ove odluke proširuje se broj mera populacione politike i obim podrške porodicama sa decom, čime se dodatno osnažuju i podstiču roditelji na rađanje trećeg i narednog reda rođenja deteta, što predstavlja težnju porodica i Grada, doprinosi prirodnom priraštaju i menjanju demografske slike grada Zrenjanina.

U nastavku sednice Gradskog veća, kako je to i bilo predviđeno dnevnim redom, utvrđeni su i Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2021. godinu, Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP “Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin za 2021. godinu i Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin za 2021. godinu.

Članovi Veća usvojili su zatim Predlog Zaključka o prihvatanju Izmena i dopuna Programa poslovanja JKP “Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin za 2021. godinu, Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Zrenjanina za 2020. Godinu i Plan rada za ovu godinu, kao i Plan rada Komunalne milicije grada Zrenjanina za 2021. godinu.

 

 

Zamenik gradonačelnika Saša Santovac, osvrnuvši se najpre na tačku koja se ticala otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Zrenajnina, kazao je da je obaveza Grada da do 30. marta svake godine donese novi program otuđenja.
– U ovom trenutku taj plan sadrži 46 parcela. Grad Zrenjanin aktivno radi na povećanju broja tih parcela tako da je moguće da u toku godine imamo i izmene tog programa. Usvajanjem ovog Predloga, ukoliko on bude usvojen i na Skupštini, ostvarili smo mogućnost da raspišemo i novi konkurs za otuđenje građevinskog zemljišta – rekao je Santovac.

 

Kazao je i da se usvajanjem pojedinih tačaka došlo i do usklađivanja sa zakonskom regulativom određenih programa i poslovanja preduzeća.
– Činjenica je da je javno komunalno preduzeće “Čistoća i zelenilo” insistiralo na povećanju cene usluge, jer ono što posebno opterećuje njihovo poslovanje jesu zarade zaposlenih pošto smo u protekle dve godine imali povećanje minimalne cene rade. Moram da istaknem da ovo povećanje iznosi jedan dinar po kvadratu, znači, svaki građanin dodatno će biti opterećen cenom iznošenja smeća za dodatni dinar po kvadratu – objasnio je Saša Santovac.

 

Izvor: zrenjanin.rs