Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

Tehničar investicionog /tehničkog održavanja/ održavanja uređaja i opreme (električar)

Opšta bolnica «ĐorđeJoanović» Zrenjanin

 

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

1. Tehničar investicionog /tehničkog održavanja/ održavanja uređaja

i opreme (električar) …………………………………………………………………………………… 1 izvršilac

***Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju posedovati IIIstepen stručne spreme,završenu srednju Elektrotehničku školu – električar i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

– molbu

– CV

– overenu fotokopiju diplome

– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

 

Oglas važi od05.02.2021. godine do 12.02.2021. godine

 

MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR na ostalim bolničkim odeljenjima

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

2. Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima …………. 1 izvršilac

– za rad na Internom odeljenju

***Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 2 moraju posedovati IV stepen stručne spreme,završenu srednju medicinsku školu – opšti smer i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 05.02.2021. godine do 12.02.2021. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

 

Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

 

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin

 

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– zamena za privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima…………….. 1 izvršilac

– za rad na odeljenju Opšta hirurgija

***Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju posedovati IV stepen stručne spreme,završenu srednju medicinsku školu – opšti smer i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

 

Oglas važi od 05.02.2021. godine do 12.02.2021. godine

 

HIGIJENIČAR/KA

 

„Fearkaš trans travel“ doo, Zrenjanin, Hunjadu Janoša 12

Kontakt telefon: 060/45 77 754

E-mail adresa poslodavca: agencijafarkas@gmail.com

Rok važenja 28.02.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – I stepen (1 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Poželjno

 

DOKTOR MEDICINE

 

Opšta bolnica ,,Đorđe Jovanović“, Zrenjanin

 

Za prijem u radni odnos na ODREĐENOvreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

 

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

 

Doktor medicine ………………………………………………………………………………..1 izvršilac

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1, moraju imati VII stepen stručne spreme,završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

 

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5sa naznakom «OGLAS».

 

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 02.02.2021. godine do 11.02.2021. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

 

SPREMAČICA U PROSTORIMA  U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

 

Opšta bolnica ,,Đorđe Jovanović“, Zrenjanin

Oglas

Za prijem u radni odnos na ODREĐENOvreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

 

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

 

 

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge ……………….. 1 izvršilac

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju imati završenu osnovnu školu.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

 

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5sa naznakom «OGLAS»

 

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 02.02.2021. godine do 11.02.2021. godine.

 

POSLOVOĐA

 

„GOMEX“ doo, Zrenjanin

Adresa: Direkcija Gomexa, Beogradski put bb (bivši Ziper)

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na adresu poslodavca, radnim danima, u 10 časova

Rok važenja 22.02.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacijaSrednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama