Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Svetosavska 31

Tel: (023) 530-820, 536-251, 563-706 i 565-655 Del.broj: 01-149/1

Faks: 566-188, E-mail: uprava@dzzrenjanin.rs

1. Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge -1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vreme – do šest meseci, zbog povećanog obima posla.

Uslovi:

– završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom

2. overenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi

3. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 26.02.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Preuzimač rizika

 

Kompanija“ DUNAV OSIGURANJE“ AD BEOGRAD

 

Mesto rada: ZRENJANIN, KRALJA A.I KARAĐORĐEVIĆA 28

ZAINTERESOVANI KANDIDATI SE MOGU JAVITI PUTEM TELEFONA NA: 023/511-515
Rok važenja 18.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta , Ekonomija, finansije i osiguranje , Pravo i administracija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Doktor medicine izabrani lekar – 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vreme: do povratka na rad odsutnog doktora medicine.

Uslovi: – završen Medicinski fakultet
– položen stručni ispit za doktora medicine

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom
2. overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu
3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine
4. overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije
5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Doktor medicine izabrani lekar – 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vreme: zbog povećanog obima posla do 6 meseci.

Uslovi: – završen Medicinski fakultet
– položen stručni ispit za doktora medicine

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom
2. overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu
3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine
4. overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije
5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

HIGIJENIČAR/KA

„Fearkaš trans travel“ doo, Zrenjanin, Hunjadu Janoša 12

Kontakt telefon: 060/45 77 754

E-mail adresa poslodavca: agencijafarkas@gmail.com

Rok važenja 28.02.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – I stepen (1 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Poželjno

POSLOVOĐA

„GOMEX“ doo, Zrenjanin

Adresa: Direkcija Gomexa, Beogradski put bb (bivši Ziper)

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na adresu poslodavca, radnim danima, u 10 časova

Rok važenja 22.02.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacijaSrednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama