Zrenjaninskim poslodavcima potrebni vozači, inženjeri, lekari…

 

Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

Vozač autobusa

 

„FARKAŠ TRANS TRAVEL“ doo, Zrenjanin, Hunjadi Janoša 12

Zainteresovani kandidata treba da se jave na kontakt telefon: 060/457-77-54 ili da proslede svoj CV na e-mail adresu: [email protected]
Rok važenja 10.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola D – Obavezno

 

Doktor medicine

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom
– zamena za privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto

1. Doktor medicine ……………………………………………………………………………….. 3 izvršioca

 

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1, moraju imati VII stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:
molbu
CV
overenu fotokopiju diplome
overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)
lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice
dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS“.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 22.02.2021. do 03.03.2021. godine
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje
Rok važenja 03.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Stručni ispit ili licenca Položen stučni ispit

 

Inženjer investicionog /tehničkog održavanja/ održavanja uređaja i opreme

 

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom
– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto

1. Inženjer investicionog /tehničkog održavanja/ održavanja uređaja i opreme … 1 izvršilac

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju posedovati VI stepen stručne spreme, završenu Visoku tehničku školu strukovnih studija (Višu tehničku mašinsku školu), smer Strukovni inženjer mašinstva.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:
-molbu
-CV
-overenu fotokopiju diplome
-lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS“.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 22.02.2021. do 01.03.2021. godine
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.
Rok važenja 01.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Preuzimač rizika

Kompanija“ DUNAV OSIGURANJE“ AD BEOGRAD

Mesto rada: ZRENJANIN, KRALJA A.I KARAĐORĐEVIĆA 28

ZAINTERESOVANI KANDIDATI SE MOGU JAVITI PUTEM TELEFONA NA: 023/511-515
Rok važenja 18.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta , Ekonomija, finansije i osiguranje , Pravo i administracija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Doktor medicine izabrani lekar – 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vreme: do povratka na rad odsutnog doktora medicine.

Uslovi: – završen Medicinski fakultet
– položen stručni ispit za doktora medicine

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom
2. overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu
3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine
4. overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije
5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Doktor medicine izabrani lekar – 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vreme: zbog povećanog obima posla do 6 meseci.

Uslovi: – završen Medicinski fakultet
– položen stručni ispit za doktora medicine

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom
2. overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu
3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine
4. overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije
5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

HIGIJENIČAR/KA

„Fearkaš trans travel“ doo, Zrenjanin, Hunjadu Janoša 12

Kontakt telefon: 060/45 77 754

E-mail adresa poslodavca: [email protected]

Rok važenja 28.02.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – I stepen (1 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Poželjno

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap