Zrenjanin- Na gradskom kupalištu „Peskara“ danas je održana vežba pripadnika civilne zaštite “Peskara 2021” koja ima za cilj da kroz mere civilne zaštite predstavi ljudstvo, tehniku i organizacione sposobnosti jedinica civilne zaštite opšte namene grada Zrenjanina.

 

Jedinicu civilne zaštite čini 25 ljudi i podsetio da je Grad Zrenjanin potpisao ugovor sa DVD po kome oni takođe predstavljaju pripadnike civilne zaštite, a njih je oko 300, a današnja vežba u predstavlja deo preventivnih aktivnosti sa ciljem da jedinice civilne zaštite budu jedan uigran i jedinstven tim sa razrađenim sistemom komandovanja i da se edukacijom na ovaj način podigne svest o bitnosti civilne zaštite.

.

U prisustvu članova tima za kontrolu izvođenja vežbe, šefa tima, građana i medija, u složenoj taktičko – pokaznoj vežbi prikazana je tehnika gašenja požara, evakuacije ugroženih lica, uspostave komunalnog reda, davanja prve medicinske pomoći, zbrinjavanja evakuisanih lica, rada poverenika i jedinica civilne zaštite opšte namene, logističke podrške i sinhronizacije učesnika.

U današnjoj vežbi učestvovali su: jedinica civilne zaštite grada Zrenjanina, Vatrogasno – spasilački bataljon, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD), Crveni krst Zrenjanin, Hitna medicinska pomoć Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ i ustanova “Rezervati prirode”.

Komandir jednice civilne zaštite u Zrenjaninu Miroslav Sladojević zahvalio je svima koji su učestvovali u ovoj vežbi.

„Ova aktivnost realizovana je kao projektna aktivnost, a projekat je realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i vežba je trebala da prikaže zajedničko delovanje. Ovim smo želeli da prikažemo deo sposobnosti i opreme koja je dobijena i koja se koristila tokom vežbe – rekao je Sladojević.

Stručni saradnik Crvenog krsta Zrenjanin Boris Vojinov istakao je da njihovi volonteri učestvuju u vežbama ovakve vrste koje se organizuju i po nekoliko puta godišnje.

„Sada samo poziv dobili od jednice civilne zaštite i na njihov poziv došli smo kako bismo prikazali pravovremeno i pravilno pružanje prve pomoći. Crveni krst Zrenjanin trenutno broji oko šezdesetak aktivnih volontera koji deluju što na vežbama, što u redovnim aktivnostima Crvenog krsta, a tako i po pitanju imunizacije stanovnika“, rekao je Vojinov.