Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

ŠANKER I KONOBAR/ICA

Igraonica restoran Greenfield

Zbog povećanog obima posla kafe restoranu Greenfield potreban šanker i konobar/ca. 

Za sve detalje pozovite br. telefona 060/5548576

Zdravstveni saradnik na promociji zdravlja – nutricionista

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, Zrenjanin

raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

a) Na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njenog povratka na rad, za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

ZDRAVSTVENI SARADNIK NA PROMOCIJI ZDRAVLjA – NUTRICIONISTA

 

USLOVI:

– završene specijalističke strukovne studije drugog stepena

– visoka škola strukovnih studija – smer oblast javno zdravlje,

– licenca,

– položen stručni ispit.

 

OPIS POSLOVA:

– obavlja antropometrijska merenja, određuje BMI, određuje distribuciju masnog tkiva (tip gojaznosti) i unosi rezultate u bazu podataka radi praćenja stanja uhranjenosti pacijenata,

– učestvuje u praćenju, istraživanju i analizi zdravstvenog stanja i zdravstvene kulture bolesnika u Bolnici,

– učestvuje u sprovođenju programa promocije zdravlja i programa akcija koji su posebno usmereni na osetljive grupacije,

– organizuje i kontroliše pripremu jela po bromatološkim normativima, kao i dijetetskim nutricionističkim zahtevima,

– određuje individualne energetske potrebe bolesnika i izrađuje dijetetski plan,

– daje savet o pripremi pojedinih namirnica,

– sastavlja standardnu i dijetalnu ishranu bolesnika u skladu sa stručnim instrukcijama lekara,

– izrađuje jelovnik za dnevnu, nedeljnu i mesečnu ishranu, bazirajući dijete na potrebama bolesnika,

– planira jela različitog sastava i vrednosti u zavisnosti od vrste bolesti, godišnjeg doba i mogućnosti nabavke namirnica na tržištu,

– izrađuje dijete za bolesnike koji žele da unaprede svoju ishranu i održe postojeću telesnu masu,

– odgovara za kvalitet, količinu i strukturu pripremljene hrane u skladu sa odgovarajućim standardima,

– stručno se usavršava u okviru svoje struke,

– daje uputstva za određeni higijensko-dijetetski režim uz promovisanje fizičke aktivnosti kao integralnog dela dijetetskog programa,

– obavlja i druge poslove iz okvira svoje struke po nalogu glavne sestre/glavnog tehničara specijalne Bolnice,

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-04-02

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rok važenja 28.05.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Stručni ispit ili licenca Stručni ispit

 

Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, Zrenjanin

raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca,za 1 izvršioca na radnom mestu:

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMA

 

USLOVI:

stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine
završena srednja medicinska škola-odsek za medicinske sestre
odobrenje za rad – licenca

 

OPIS POSLOVA:

planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;
primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;
učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;
prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;
priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;
sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;
učestvuje u nabavci potrebnog materijala;
odlaže i uklanja medicinskih otpadna propisani način;
po nalogu uzima materijal za laboratorijske analize,
pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,
vrši zdravstveno prosvećivanje osoblja i bolesnika,
dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),
u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odeljenja,
obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima- glavne sestre odeljenja,
radi i druge poslove po nalogu direktora.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-04-02

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rok važenja 27.05.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Stručni ispit ili licenca Stručni ispit

 

VOZAČ

Udruženju  HALO TAXI potrebni vozači.

Uslovi su sledeći:

1. Posedovanje CPC sertifikata za vozače (B kategorije posedujete i C kategoriju) ili da 2. Imate SS spremu (saobraćajni smer) + 5 godina radnog staža na poziciji vozača

3. Da ste zdravstveno sposobni

4. Da niste osuđivani

5. Da nemate zabranu upravljanja vozilom B kategorije

Prijavite se na mob. br. tel. 📞064/2323009📞

 

Viši fizioterapeut

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, Zrenjanin

raspisuje

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

VIŠI FIZIOTERAPEUT

 

USLOVI:

VI-1 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama, završena viša medicinska škola, odsek za fizioterapeute ili visoka škola strukovnih studija – smer strukovni fizioterapeut,
odobrenje za rad – licenca.

 

OPIS POSLOVA:

sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;
nadzire rad pomoćnog osoblja u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.;
uvodi u posao novoprimljene radnike i kontroliše obuku pripravnika;
uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;
prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;
podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.
izvršava naloge lekara iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,
sprovodi terapijske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije,
izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije,
prati stanje bolesnika i uspešnost terapije;
prilagođava program terapije u skladu sa napretkom stanja bolesnika po instrukcijama ordinirajućeg lekara,
podstiče i podučava bolesnika za samostalno izvođenje vežbi,
u svom radu primenjuje jedinstvenu doktrinu struke u Bolnici,
vodi evidenciju izvršenh usluga,
učestvuje u zdravstvenom prosvećivanju bolesnika,
obavezan je da se stručno usavršava u skladu sa jedinstvenim planom edukacije kadrova u Bolnici,
radi i druge poslove iz struke po nalogu višeg fizioterapeut-glavnog terapeuta Bolnice,
obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-04-02

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rok važenja 27.05.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Stručni ispit ili licenca Stručni ispit

 

 

Asistent rukovodioca transporta

„GOMEX“ doo, Zrenjanin

Zrenjanin, Miletićeva 27/a

Uslovi rada i ostali uslovi:

– IV, VI nivo kvalifikacije, saobraćajne, tehničke, ekonomske ili pravne struke

– minimum godinu dana radnog iskustva

– rad na određeno vreme

– MS Office paket

– vozačka dozvola B i C kategorije

Javljanje kandidata na kontakt telefon: 062/607-836
Rok važenja 24.05.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno, C – Obavezno
Dodatne informacije Rad u smenama

 

Spremač / spremačica prostojija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, Zrenjanin

raspisuje

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 2 izvršioca na radnom mestu:

 

SPREMAČ / SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

 

USLOVI:

završena osnovna škola.

OPIS POSLOVA:

održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlja zdravstvena delatnost
održava higijenu u administrativnim prostorijama
održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove
čisti, dezinfikuje i sprema bolesničke sobe, odeljenje za terapije, lekarske ordinacije, ambulantne prostorije, holove, liftove i stepenište
čisti i dezinfikuje kvake na vratima, vrata, podove, zidove, prozore, česme, ogledala, krevete, radijatore, zidne lampe, lustere, noćne ormariće i sav drugi zaprljani inventar po prostorijama koje sprema (guske, lopate i dr.)
dezinfikuje i čisti kupatila, sanitarne uređaje i toalet po uputima medicinske sestre,
čisti i dezinfikuje laboratorijsko posuđe
prijavljuje uočene kvarove i nedostatke na objektu, opremi i sredstvima rada
po uputstvima medicinske sestre trebuje određenu količinu čistog veša, predaje prljav veš na pranje i vodi evidenciju o tome
radi na iznošenju i deponovanju razvrstanog komunalnog, medicinskog i infektivnog otpada sa odeljenja u skladu sa propisima
radi i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odeljenja i medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima-glavnoj sestri/glavnom tehničaru odeljenja
obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-04-02

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rok važenja 27.05.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

INŽENJER U SLUŽBI ODRŽAVANJA

DOO „GOMEX„,  Zrenjanin

Miletićeva 27, Zrenjanin

Telefon: 066/858-47-40

E-mail: [email protected]

Uslovi rada i ostali uslovi:

– VII nivo kvalifikacije, diplomirani mašinski inženjer ili diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer arhitekture

Rok važenja 11.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa Određeno

Doktor medicine specijalista u intezivnoj nezi nivoa 2 – fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, Zrenjanin

raspisuje

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA U INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2-FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

 

USLOVI:

VII -2 stepen stručne spreme ili stečeno visoko obrazovanje na master akademskim studijama drugog stepena i specijalističkim akademskim studijama drugog stepena – završen medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije,
odobrenje za samostalni rad – licenca.

 

OPIS POSLOVA:

obavlja pregled, lečenje i rehabilitaciju bolesnika na odeljenju za intenzivnu negu nivoa 2 gde se sprovode hitne intervencije, kontroliše tok medicinske rehabilitacije u skladu sa doktrinom rada u Bolnici,
prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
pregleda hospitalizovane i ambulantne pacijente, vrši prijem i otpust bolesnika i izdaje potrebnu dokumentaciju o rezultatima lečenja;
realizuje specijalističke, dijagnostičko – terapeutske intervencije;
postavlja dijagnozu, određuje terapiju i vodi lečenje;
obaveštava i savetuje pacijenta i porodicu u vezi sa zdravstvenim stanjem i lečenjem;
obavlja svakodnevnu vizitu hospitalizovanih pacijenata, prati njihovo stanje, daje stručno uputstvo u vezi dijagnostike i lečenja;
vrši prijem i zbrinjavanje hitnih pacijenata;
sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;
učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
obavlja konsultaticije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u okviru svoje specijalnosti;
utvrđuje vreme i uzrok smrti;
organizuje prikupljanje, unos i statističku obradu podataka relevantnih za funkcionisanje registara;
sprovodi i kontroliše fizikalnu i medikamentnu terapiju bolesnika na odeljenju,
daje mišljenje o radnoj sposobnosti bolesnika u okviru svoje specijalnosti,
po potrebi izdaje lekarska uverenja i lekarske izveštaje,
predstavlja Bolnicu kao aktivni učesnik na stručnim i naučnim skupovima,
učestvuje u edukaciji medicinskog osoblja na odeljenju,
obavlja poslove dežurnog lekara i lekara u specijalističkoj ambulanti, prema rasporedu,
daje stručno mišljenje o nabavci i izdavanju lekova potrebnih za lečenje bolesnika,
obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu rukovodioca medicinske službe,
obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-04-02

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rok važenja 27.05.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Magisterij/specijalizacija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Stručni ispit ili licenca Stručni ispit