Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 2. do 8. avgusta 2021. godine:

 

 

  • Dalibor Stojšić (vozač) i Tijana Varga (adm.radnik)
  • Stefan Varadinac(građ.tehničar) i Aleksandra Pejić (master istor..umetnosti)
  • Adrian David (električar) i Sabina Bislimi (trgovac)
  • Ivan Stojkov (bravar) i Kristina Šandor (teh. za ind.far.tehnologiju)
  • Dušan Grubor (gimnazijalac) i Jana Šćepanović (student)
  • Srbobran Đurica (rukovalac građ.mašina) i Anastazija Homan Savković (cvećar)
  • Marko Rašić (teh.drum.saobraćaja) i Zlata Marijanac (ekonom.tehničar)
  • Dragan Gligorović (ing.mašinstva) i Anja Aćimov (struk.vaspitač)