Zrenjanin- Zaštita životne sredine i investiranje u ozelenjavanje su glavni prioriteti grada Zrenjanina, te je početak realizacije projekata “Rekonstrukcija parka Putnikovo”, “Pejzažno uređenje dela leve i desne obale Begeja između dva mosta (Supovog i Žutog mosta)” i “Pejzažno uređenje dela ulice Bulevar Veljka Vlahovića (od kružnog toka do ulaza u Tržni centar “BIG“)” samo deo dugoročnih planova lokalne samouprave za “Zeleniji Zrenjanin”.

Pozicija parka “Putnikovo”

Na Javnim konkursima Ministarstva zaštite životne sredine za sufinansiranje realizacije navedenih projekata pošumljavanja i očuvanja i zaštite zemljišta gradu Zrenjaninu su odobrena sredstva u iznosu od 15.3 miliona dinara, a preostali deo ukupne vrednosti projekata od 5.3 miliona dinara Grad izdvaja iz svog budžeta.

Ovo je još jedna u nizu aktivnosti koje grad, u saradnji sa republičkim i pokrajinskim institucijama, preduzima u cilju poboljšanja situacije, kada je u pitanju ozelenjavanje javnih površina.

 

 

Pozicija dela leve i desne obale Begeja između dva mosta (Supovog i Žutog mosta)

 

Projektnim aktivnostima su predviđeni:
– pripremni radovi (uklanjanje postojećih dotrajalih stabala i dotrajalih žbunastih vrsta, čišćenje terena, orezivanje);
– ozelenjavanje (sadnja novih sadnica: lišćara, četinara, žbunja i podizanje travnjaka),
– investiciono održavanje.

 

Početkom septembra meseca JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin započelo je radove na uklanjanju postojećih dotrajalih stabala i žbunastih vrsta, kao i na pripremi površina na pomenutim lokacijama. Dotrajale vrste biće zamenjene novim, zdravim, školovanim sadnim materijalom, a sadnja se očekuje krajem oktobra.

Radovi na uklanjanju oštećenih stabala najpre su započeti u parku „Putnikovo“ uz napomenu da će se na postojećim zdravim raditi na formiranju krošnji.

 

Pozicija dela ulice Bulevar Veljka Vlahovića (od kružnog toka do ulaza u Tržni centar “BIG“)

 

Važno je podsetiti da je Grad Zrenjanin u protekle dve godine nabavio blizu 20 hiljada sadnica koje su distribuirane gradskim i seoskim mesnim zajednicama, a deo je namenjen i ozelenjavanju saniranih gradskih deponija.

Obavljena je sadnja više stotina sadnica u parkovima Plankert, Čokliget, Bagljaš, Parku mladosti, formirani su novi drvoredi u pojedinim gradskim ulicama i nove zelene površine u saradnji sa kompanijom “Linglong Tajr”, KUD “Pionir”, kao i u okviru širih akcija na nivou Pokrajine i Republike “Zasadi drvo”, “Posadi svoj hlad” i “Zelena Srbija”.